Side af 37

Bør du indbetale indefrosset grundskyld til kommunen?

Siden 2018 er stigninger i de kommunale ejendomsskatter på over 200 kr. om året automatisk blevet indefrosset og står nu som gæld til kommunen. G?

...


Skattefri gavekort til medarbejdere i 2021

*I 2021 er muligt, at arbejdsgivere giver sine medarbejdere et gavekort på op til 1.200 kr. til f.eks. restauranter, hoteller og oplevelser uden skat

...


Din Revisor Informerer - 1. kvartal 2021

Så er Din Revisor Informerer på gaden med udgaven for 1. kvartal 2021.

Klik på filen i højre side for at læse bladet i pdf-format. ...


Din Revisor Informerer - Februar 2021

Så er Din Revisor Informerer på gaden med en Tema-udgave for februar 2021.

Klik på filen i højre side for at læse bladet i pdf-format.

...


Investeringsvindue for driftsmidler og straksafskrivning på småaktiver

Afskrivning af 116% af kostprisen på nyanskaffelser og forøgelse af grænsen for straksafskrivning på småaktiver.

Nedenstående fremgå

...


Håndværkerfradrag og servicefradrag for 2021

Det samlede fradrag fordobles, og skatteværdien af servicefradraget øges væsentligt, men det gælder foreløbigt kun i 2021.

Nedenståen

...


Godtgørelse af energiafgifter 2021

De nye satser og procenter for godtgørelse af energiafgifter fra 1. januar 2021

Hvis el er anvendt til procesformål, kan elafgiften godtg?

...


Fradraget og godtgørelsen for befordring falder i 2021

Satserne for befordringsfradrag (kørselsfradrag) og skattefri befordringsgodtgørelse (kørselsgodtgørelse) falder en smule i 2021 i forhold til tid

...


Moms af udgifter til julegaver og julefrokoster

*Det har momsmæssig betydning, om du afholder julefrokosten i firmaets egne lokaler eller ude i byen. Og når det gælder gaver til dine kunder og fo

...


Din Revisor Informerer - 4. kvartal 2020

Så er Din Revisor Informerer på gaden med en udgaven for 3. kvartal 2020.

Klik på filen i højre side for at læse bladet i pdf-format.

...