Side af 43

Nye regler for brug af kontanter pr. 1/3-2024

*Grænsen for hvor store beløb man som erhvervsdrivende må modtage i kontanter er sat ned til 15.000 kr. Når det gælder anvendelse af kontanter ti

...


Din Revisor Informerer - Februar 2024

Så er der en frisk udgave af vores gratis magasin Din Revisor Informerer klar til dig.

*Klik på filen i højre side for at læse bladet i

...


Fradraget og godtgørelsen for befordring stiger i 2024

*Satserne for befordringsfradrag (kørselsfradrag) og skattefri befordringsgodtgørelse (kørselsgodtgørelse) stiger en smule i 2024 i forhold til 20

...


Skattefri julegaver fra arbejdsgiver 2023

Beløbsgrænsen for den skattefrie firmajulegave er i 2023 er 900 kr. inklusive moms.

Har du ikke i årets løb modtaget andre gaver eller

...


Moms af udgifter til julegaver og julefrokoster 2023

*Det har momsmæssig betydning, om du afholder julefrokosten i firmaets egne lokaler eller ude i byen. Og når det gælder gaver til dine kunder og fo

...


Husk på fradragsloftet når du indbetaler til ratepension

*Har du betalt for meget ind på din ratepension får du ikke fradrag for hele indbetalingen men kun op til 60.900 kr. efter Am-bidrag i 2023 – desu

...


Din Revisor Informerer - 4. kvartal 2023

Så er Din Revisor Informerer på gaden med en udgaven for 4. kvartal 2023.

Klik på filen i højre side for at læse bladet i pdf-format.

...


Nyt udspil til skattereform

*Regeringen har nu fremlagt forslag til en reform af personbeskatningen og indfører både nye og ”gamle” begreber som f.eks. top-topskat og melle

...


Forskudsopgørelsen og skattekortet for 2024

*Din forskudsopgørelse for 2024 er tilgængelig i din Skattemappe hos Skattestyrelsen 14. november 2023 – der forventes stor interesse, især pga.

...


Nybygger ? - så vær opmærksom på de nye boligskatteregler

*Er du nybygger, i gang med en større til- eller ombygning, eller har du indgået aftale om et projektsalg i en udstykning? – så vær opmærksom p

...