Side af 37

Din Revisor Informerer - 2. kvartal 2021

Så er Din Revisor Informerer på gaden med udgaven for 2. kvartal 2021.

Klik på filen i højre side for at læse bladet i pdf-format. ...


Skatten på firmabilen ændre sig 1/7-2021

Du skal være opmærksom på, at til og med 2025 skal beskatningsgrundlaget for alle firmabiler ændres mindst én gang om året. Du skal allerede i g

...


Højesteret sætter Skattestyrelsen på plads i sag om +/- 15%-reglen ved familiehandler

*Et gammelt cirkulære fra 1982 bestemmer, at ejendomme ved handler indenfor familien og ved arveudlæg altid kan værdiansættes inden for +/- 15 % a

...


Fortjeneste ved salg af Bitcoins var ikke spekulation og derfor skattefri

*I en ny afgørelsen fra Landsskatteretten får en investor medhold i, at han ikke skal beskattes af fortjenesten ved salg af bitcoins. Det er første

...


Husk de nye regler om udtagningsmoms pr. 1/7-2021

*Tilbage i 2019 blev der vedtaget nye regler om udtagningsmoms. Reglerne skulle være trådt i kraft allerede 1/7-2020, men tidspunktet blev udskudt p

...


Bør du indbetale indefrosset grundskyld til kommunen?

Siden 2018 er stigninger i de kommunale ejendomsskatter på over 200 kr. om året automatisk blevet indefrosset og står nu som gæld til kommunen. G?

...


Skattefri gavekort til medarbejdere i 2021

*I 2021 er muligt, at arbejdsgivere giver sine medarbejdere et gavekort på op til 1.200 kr. til f.eks. restauranter, hoteller og oplevelser uden skat

...


Din Revisor Informerer - 1. kvartal 2021

Så er Din Revisor Informerer på gaden med udgaven for 1. kvartal 2021.

Klik på filen i højre side for at læse bladet i pdf-format. ...


Din Revisor Informerer - Februar 2021

Så er Din Revisor Informerer på gaden med en Tema-udgave for februar 2021.

Klik på filen i højre side for at læse bladet i pdf-format.

...


Investeringsvindue for driftsmidler og straksafskrivning på småaktiver

Afskrivning af 116% af kostprisen på nyanskaffelser og forøgelse af grænsen for straksafskrivning på småaktiver.

Nedenstående fremgå

...