Vores fundament

Partnere i RevisorGruppen, Lilly Jeppesen og Lars Gotfredsen har en del års erfaring i revisions- og rådgivningsbranchen.

RevisorGruppen blev etableret i 2005. Vi har med vor erfaring bevist, at fundamentet for vor virksomhed er:

Vores målsætning

Vi vil levere ydelser af høj kvalitet samtidig med at vi ønsker at være vore kunders nærmeste samarbejdspartner.

Vores kunder

Vores kunder består af mindre og mellemstore produktions- og håndværksvirksomheder, detailhandel, liberale erhverv, erhverv indenfor sundhedssektoren samt skibsfart. Endvidere er vi revisorer for et antal private ejer- og andelsboligforeninger samt selvejende institutioner. Vi rådgiver også om specialforhold som f.eks. beskatning ved arbejde i udlandet, sømandsbeskatning og dødsboskat m.v.

Vi er 12 revisorer og rådgivere

Vores organisation består af velkvalificerede medarbejdere, der løbende ajourfører deres viden – i form af et fortsat uddannelsesforløb og igennem vor ajourførings- og efteruddannelseskurser.

Vores fysiske rammer og teknologi

Vi har til huse i tidsvarende lokaler i Vestergade 165 A i Svendborg og vi gør brug af nyeste teknologi, som en væsentlig del af vort arbejde.

Vores ydelser

Vores ydelser omfatter følgende:

Vi leverer vores ydelser til konkurrencedygtige priser.

Nationalt samarbejde

RevisorGruppen indgår via medlemskab i netværksgruppen DanRevi som er et samarbejde bestående af 10 selvstændige godkendte revisionsfirmaer i Danmark.

Samarbejdet bygger på:

Vi sikrer med vores medlemskab, at vi til stadighed har fokus på vores interne kvalitetsstyring samt fortsat opdateret efteruddannelse af RevisorGruppens medarbejdere.

Vi mener at vi har et godt fundament til imødegåelse af de udfordringer der kommer i årene fremover, og vi byder dig velkommen hos

RevisorGruppen

Medlem af FSR, Danske Revisorer

Kontakt os på e-mail eller

ring på 6222 0212 for en uforpligtende samtale eller mødeaftale

Vi glæder os til at høre fra dig