Bedre mulighed for generationsskifte

Før jul vedtog Folketinget L 83 – Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre skattelove. Lovændringerne har virkning for overdragelser, der sker efter den 1.januar 2007.

Folketinget har vedtaget en ændring af den såkaldte “pengetankregel”, og har herved forbedret mulighederne for generationsskifte i “familieejede” danske virksomheder. Generationsskifte med skattemæssig succession for den nære familiekreds eller nære medarbejder kan herefter ske, når andelen
af finansielle aktiver eller indtægter i virksomheden udgør op til 75 %.