Nyansættelse i RevisorGruppen

Jesper Beese er med virkning fra 1. januar 2007 ansat som skatterevisor hos RevisorGruppen.

Jesper Beese kommer fra en stilling som skatterevisor i Skattecenter
Svendborg.