Nye pensionsregler pr. 1. januar 2007 for ægtefæller m.fl.

Ægtefæller vil fra den 1. januar 2007 som udgangspunkt tage deres
egne pensionsordninger med sig ud af ægteskabet i tilfælde af skilsmisse i
henhold til ny lov.

Derfor skal ægtefæller, der ønsker at dele hinandens pensionsopsparinger,
sikre sig f.eks. ved indgåelse af en ægtepagt.

RevisorGruppen anbefaler at der søges juridisk rådginnig i forbindelse med
oprettelse af ægtepagt.