Forskudsopgørelsen 2007

Forskudsopgørelsen for 2007 med skattekort udsendes fra 7. november.

Årsopgørelsen for 2005 vil i de fleste tilfælde danne grundlag for forskudsopgørelsen for 2007.

Såfremt der er foretaget ændring af forskudsopgørelsen for 2006, vil det istedet være den ændrede forskudsregistrering for 2006 der anvendes som grundlag for forskudsregistreringen.
Indkomstbeløb reguleres, hvorimod fradragsbeløb ikke ændres.

Sundhedsbidrag erstatter den hidtidige amtsskat.

Den hidtidige amtsskat ersattes med en ny skat – sundhedsbidrag. Ændringen indføres som led i kommunalreformen.

Sundhedsbidraget udgør 8%. Resten af amtsskatten der i år har udgør mellem 11,4% og 12,5%., vil blive overført til kommuneskatten.

Få kontrolleret forskudsopgørelsen !

RevisorGruppen anbefaler, at forskudsopgørelsen gennemgås, således at det sikres, at den løbende a/contoskat som betales, tilnærmelsesvis er i overensstemmelse med de faktistke forhold.

De er velkommen til at kontakte os, for assistance hermed.