Styrkelse af netværksgruppen DanRevi

Med virkning fra 1. oktober 2006 er vores netværkssamarbejde – DanRevi,
styrket markant, idet gruppen har fået tilgang af:

Assens Revisionskontor
Revisionskontoret i Bramming
Revisionsfirmaet Villy Jensen, Søndersø.

DanRevigruppen består herefter af 11 selvstændige revisionsfirmaer.

Se mere på: www.danrevi.dk