Boligskatter 2024

Din ejendomsværdiskat og din ejendomsskat (grundskyld) beregnes i 2024 på baggrund af en foreløbig ejendomsvurdering pr. 1. januar 2022. Du kan se vurderingen hos Vurderingsstyrelsen, men informationen er ikke meget værd og du kan ikke klage over den foreløbige vurdering.

Som boligejer har du modtaget brev i din E-boks fra Vurderingsstyrelsen med orientering om de nye regler for boligbeskatning. I brevet lægges der stor vægt på at fortælle, at langt de fleste får en lavere boligskat fremover og mindre vægt på at give overblikket over, hvordan reglerne egentlig er.

Brevet indeholder i hovedpunkter følgende informationer:

Lavere skatter til de fleste
Ca. 80 % af alle boligejere får i 2024 lavere boligskat. Det er fortrins de, der bor udenfor de store byer og ikke bor i ejerlejlighed. Forvent dog en beskeden nedgang i skatterne.

Højere skatter giver rabat
Ca. 20 % får i en højere boligskat, men de ikke betale den. Man får nemlig en skatterabat, der modsvarer til stigningen. Rabatten bortfalder den dag, hvor du sælger ejendommen. En køber får derfor ikke glæde af rabatten. Som sælger skal du ikke tilbagebetale rabatten, som du har fået i din ejertid.

Skattestoppet bortfalder
Den beskyttelse, som du som boligejer har nydt godt af som følge af skattestoppet, videreføres ikke efter 2024.

Det betyder, at selv om du har opnået lavere boligskat ved omlægningen af skatterne eller har opnået rabatten nævnt ovenfor, så stiger dine boligskatter fortsat hvis ejendomsvurderingerne stiger. Disse stigninger kan dog indefryses og skal tilbagebetales den dag du sælger ejendomme. Desuden skal du betale renter af indefrosne beløb. Renterne er ikke fradragsberettigede på oplysningsskemaet.

Både ejendomsværdiskat og grundskyld på skattekortet
Du har indtil nu betalt ejendomsskat (grundskyld) til din kommune. Dette ændres fra 2024 hvor både din ejendomsværdiskat og din ejendomsskat (grundskyld) blive opkrævet via dit skattekort. Du vil derfor ikke længere modtage opkrævning fra din kommune 2 gange årligt for ejendomsskat.

Endelig vurdering har lange udsigter
For 2024 beregnes dine boligskatter på grundlag af den foreløbige ejendomsvurdering pr. 1. januar 2022. Når du modtager den endelige vurdering for 2022 bliver boligskatterne i denne forbindelse genberegnet.

Det er dog yderst usikkert hvornår du modtager den endelige vurdering. Meldingen fra Vurderingsstyrelsen lyder på, at det sker i løbet af 2025 – men henset til de udfordringer der allerede ses med datagrundlaget og systemet i øvrigt, så bliv ikke overrasket hvis din vurdering først foreligger senere end 2025.

Se den foreløbige vurdering
Du kan se din foreløbige 2022-vurdering på vurderingsportalen.dk, men kommunerne har endnu ikke fastsat de endelige satser for 2024 til brug for beregningen af ejendomsskatter (grundskyld).

Ingen klagemuligheder endnu
Vurderingen af din ejendom er foreløbig og er alene foretaget til brug for en foreløbig opkrævning for 2024 og til den endelige vurdering kan udarbejdes af myndighederne. Først derefter kan du klage over vurderingen. Det er tankevækkende at man på denne måde påligner skatter uden boligejerne har haft muligheden for at klage over fastsættelsen af værdien – men det er ikke desto mindre realiteten.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.