Skal du flytte så vær opmærksom på kommuneskatten

Det er din folkeregisteradresse tirsdag den 5. september 2023, der er afgørende for, hvilken kommune du skal betale kommuneskat til i 2024. Tænk på det, hvis du står overfor en flytning.

For god ordens skyld bemærkes, at en besparelse i kommuneskatten i nogle tilfælde udlignes af stigende udgifter til ejendomsskat, daginstitutionsbetaling mv., ligesom boligudgifterne har betydning for det samlede regnskab. Men det ændrer ikke ved, at der kan være penge at tjene ved at planlægge flytningen, hvis dette ellers er muligt.

Desuden er det et krav, at den registrerede flyttedato naturligvis stemmer overens med de faktiske forhold.

Tidspunkterne for flytning
Et godt tidspunkt at flytte på, hvis du står for at skulle flytte fra Langeland – eller en anden kommune med en høj skatteprocent – til Frederiksberg kommune, som i øjeblikket har landets laveste kommuneskatteprocent er før den 5. september 2023. Herved betaler du den lave kommuneskat allerede i 2024.

Hvis situationen derimod er den modsatte, at du er på vej til at flytte fra en billig kommune til en dyr kommune – hvad angår kommuneskat – så udskyd flytningen til efter 5. september 2023 hvis det er muligt for dig. Det vil nemlig kunne give dig så stor en besparelse på skatten, at det dækker nogle af flytteudgifterne. Det er nemlig din registrerede bopælsadresse den 5. september 2023 der afgør, hvilken kommune du skal betale kommuneskat til næste år.

Mange penge i forskel
Ifølge Skatteministeriets oversigt over kommuneskatteprocenterne i 2023 svinger de mellem 23,1 % (Tårnby) og 26,3 % (Langeland m.fl.). Altså en forskel på 3,2 procentpoint.

Kommuneskatten beregnes af vores nettoindkomst. Den skattepligtige indkomst. Et ægtepar med en samlet nettoindkomst på 600.000 kr., der fx flytter fra Tårnby til Langeland kommune, kan med de nugældende skattesatser således se frem til en årlig stigning i kommuneskatten på 19.200 kr. – svarende til 1.600 kr. om måneden – fordi der i øjeblikket er 3,2 procentpoints forskel mellem kommuneskatten i de to kommuner.

Skatteloftet tager noget af virkningen
I de husstande, hvor der betales topskat, vil de særlige skatteloftsregler i mange tilfælde reducere betydningen af forskelle i kommuneskatteprocenterne.

Hvis summen af de statslige skatteprocenter (topskatten, bundskatten og sundhedsbidraget) og den kommunale skatteprocent (en eventuel kirkeskat indgår ikke) overstiger 52,07 % (2023), nedsættes satsen for beregning af topskat nemlig med forskellen. Der gælder endvidere et særligt skatteloft for positiv nettokapitalindkomst.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.