Fradraget og godtgørelsen for befordring stiger i 2023

Satserne for befordringsfradrag (kørselsfradrag) og skattefri befordringsgodtgørelse (kørselsgodtgørelse) stiger en smule i 2023 i forhold til 2022. Det har Skatterådet netop vedtaget.

Benzinpriserne forventes at blive højere i 2023, og der er taget højde for at bilerne fortsat kører længere på literen. Desuden indregnes også et skøn over bilens driftsudgifter i form af vedligeholdelse, forsikringer m.v. i satserne. Også bilens værditab indgår i beregningsgrundlaget.

Det er skønnet at benzinprisen i gennemsnit i 2023 vil ligge på 15,87 kr. pr. liter.

Befordringsfradrag
Reglerne for befordringsfradraget er uændrede i 2023. Der er fortsat ikke fradrag for befordring for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde.

Fra 24 og op til 120 kilometer pr. dag bliver fradraget i 2023 på 2,19 kr. pr. kilometer mod 2,16 kr. i 2022, og for kørsel fra 120 kilometer og mere bliver satsen 1,10 kr. pr. kilometer i 2023 mod 1,08 kr. i 2022.

Man kan få fradrag for befordring, hvis man selv betaler for transport mellem sin arbejdsplads og bopæl eller som alternativ til skattefri befordringsgodtgørelse ved erhvervsmæssig kørsel.

Man kan få hjælp til beregning af et evt. befordringsfradrag ved at logge på sin Skattemappe hos Skattestyrelsen via TastSelv Borger.

Beregneren tager også højde for, om du evt. er omfattet af de særlige regler for pendlere i de såkaldte udkantskommuner og småøer.

Desuden tager beregneren højde for hvis du har lav indkomst. For personer med lav indkomst kan fradraget forøges med op til 64% dog maksimalt 15.400 kr.

Skattefri befordringsgodtgørelse – kørsel i egen bil
Satserne blev reguleret i løbet af 2022 som følge af de stigende energipriser. Normalt reguleres disse kun en gang årligt.

I 2023 kan udbetales skattefri befordringsgodtgørelse op til 3,73 kr. pr. kilometer for de første 20.000 kørte kilometer og 2,19 kr. pr. km. ud over 20.000 km.

I 2022 til og med 30/4-2022 kunne der udbetales skattefri befordringsgodtgørelse op til 3,51 kr. pr. kilometer for de første 20.000 kørte kilometer. For kørsel ud over de 20.000 kilometer var satsen 1,98 kr. pr. kilometer i 2022.

Fra 1. maj 2022 kunne udbetales skattefri befordringsgodtgørelse op til 3,70 kr. pr. kilometer for de første 20.000 kørte kilometer. For kørsel ud over de 20.000 kilometer var satsen 2,17 kr. pr. kilometer i 2022 mod 1,90 kr. i 2021.

Husk at du som lønmodtager også kan få godtgjort selve parkeringsudgiften i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel af arbejdsgiveren ud over selve godtgørelsen for befordring pr. kilometer.

Du skal dog fortsat betale skat af beløbet hvis din arbejdsgiver betaler en parkeringsbøde eller en p-afgift for dig.

Er du selvstændig erhvervsdrivende kan du ud over fradraget for de kørte kilometer efter satserne også fratrække den faktiske udgift til parkering i 2022. Du kan dog fortsat ikke fratrække udgifterne til eventuelle parkeringsbøder og p-afgifter.

Godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter
I 2023 er satsen 0,61 kr. pr. km.

Fra 1. januar til 30. april 2022 var satsen 0,55 kr. pr. kilometer. Fra 1. maj 2022 var satsen herefter 0,57 kr. pr. km.

Befordringsgodtgørelse kan gives skattefrit til personer, som kører erhvervsmæssigt i egen bil m.v., og hvor arbejdsgiveren m.v. fører den fornødne kontrol.

Er du selvstændig kan du bruge satserne til at beregne fradraget for din erhvervsmæssige kørsel. Bruger du satserne har du ikke fradrag for de faktiske udgifter på bilen – dog med undtagelse af udgifter til parkering.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.