Godtgørelse af energiafgifter 2022

De nye satser og procenter for godtgørelse af energiafgifter fra 1. januar 2022

Hvis el er anvendt til procesformål, kan elafgiften godtgøres med følgende sats:

Elafgift
2021: 89,6 øre/kWh
2022: 89,9 øre/kWh

Hvis el anvendes til komfortkøling, varmt vand eller rumvarme og der foretages måling af forbruget, godtgøres det med følgende sats:

Elafgift
2021: 89,6 øre/kWh
2022: 89,9 øre/kWh

For momsregistrerede virksomheder gør det altså ikke længere nogen forskel om el anvendes til proces eller rumvarme m.v. Ændringen er vedtaget som en del af klimaaftalen. Vær opmærksom på, at liberale erhverv fra 2023 bliver ligestillede med øvrige erhverv ift. godtgørelse for elafgift således at disse erhverv ikke længere skal skelne imellem hvad elforbruget anvendes til.


For godtgørelse af olie- og gasbrændsler til proces gælder følgende procentsats:

Olie-/gasafgift
2021: 92,14%
2022: 92,86%

For godtgørelse af olie- og gasbrændsler til proces i landbrugsvirksomheder gælder følgende procentsats:

Olie-/gasafgift
2021: 98,4%
2022: 98,4%

Vandafgift m.v.
For vandafgift er satsen i 2022 på 6,37 kr./m3. I 2021 var satsen 6,18 kr./m3 for 2021, dog 6,37 kr./m3 fra 1. februar 2021. Vandafgiften godtgøres som hovedregel i forhold til virksomhedens momsfradragsprocent uanset, hvad vandet er anvendt til.

Betingelser for godtgørelse
For at en virksomhed kan opnå godtgørelse skal følgende betingelser være opfyldt:

-Virksomheden har fradrag for momsen af energiudgifterne
-Virksomheden selv forbruger energien
-Virksomheden fordeler forbruget mellem proces, rumvarme, varmt vand og komfortkøling.

Hvis du vil have uddybet hvad punkterne 1 til 3 ovenfor dækker henvises du til Skattestyrelsens Juridiske Vejledning om emnet.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.