Topskat 2021 og 2022

Skatteministeriet har offentliggjort de nye beløbsgrænser for topskat 2022
 
Du kan se alle beløbsgrænserne i skattelovgivningen her.

Topskat – personlig indkomst
I 2021 er grænsen for betaling af topskat en personlig indkomst efter AM-bidrag på 544.800 kr.. Det betyder, at hvis du har en månedsløn på mere end 49.350 kr. vil du skulle betale topskat i 2021.
 
I 2022 hæves grænsen for betaling af topskat til 552.500 kr. efter AM-bidrag. Det betyder, at hvis du har en månedsløn på mere end 50.045 kr. vil du skulle betale topskat i 2022.

For de personer, der skal betale topskat både i 2021 og 2022 betyder den hævede grænse en skattebesparelse i topskatten på 15% x (552.500 – 544.800) i alt 1.155 kr. isoleret set.

Den maksimale beskatning af personlig indkomst inkl. AM-bidrag udgør fortsat ca. 56% for både 2021 og 2022. Den maksimale beskatning af personlig indkomst efter AM-bidrag ligger i 2021 på 52,06 % og er 52,07 % i 2022.
 
Topskat – kapitalindkomst
Har du positiv nettokapitalindkomst på mere end 46.800 kr. (93.600 kr. for ægtepar) i 2021 indgår denne i beregningen af topskatten. Har du positiv nettokapitalindkomst på mere end 47.400 kr. (94.800 kr. for ægtepar) i 2022 indgår denne i beregningen af topskatten.

Du kan dog glæde sig over, at marginalskatteprocenten på kapitalindkomst i 2021 stadig kun er 42 %. Det betyder, at man maksimalt kommer til at betale 42 % i skat af den sidst tjente kapitalindkomst.

Skattestigning kan udligne lavere topskat
Bor du i en kommune, som har fået eller får lov til at hæve kommuneskatten i 2022 bliver besparelserne nævnt ovenfor væsentligt reducerede for personer med bopæl i disse kommuner. Det er din bopæl pr. 5. september 2021 der afgør, hvor du skal betale skat i 2021.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.