Fortjeneste ved salg af Bitcoins var ikke spekulation og derfor skattefri

I en ny afgørelsen fra Landsskatteretten får en investor medhold i, at han ikke skal beskattes af fortjenesten ved salg af bitcoins. Det er første gang, at nogen slipper afsted med at overbevise myndighederne om, at investeringen ikke var foretaget som spekulation.

Der findes ikke specielle skatteregler for investeringer i kryptovalutaer. Gevinster og tab behandles derfor efter nogle meget gamle regler i statsskatteloven.

Handler du ikke ”professionelt” (i næring), skal du kun medregne fortjeneste på oplysningsskemaet til Skattestyrelsen hvis investeringen er foretaget med den hensigt, at opnå en fortjeneste ved videresalg.

Praksis på området for kryptovalutaer har været benhård, og der kun findes kun få afgørelser, hvor skattemyndighederne har anset det for godtgjort, at en investering ikke var sket som spekulation, og gevinsten derfor var skattefri.

En investor har vundet en klagesag ved Landsskatteretten, og der nu kommet et nyt vigtigt bidrag til praksis – om end sagen er meget konkret.

Afgørelsen vil kunne hjælpe andre investorer, der købte bitcoins dengang, hvor næsten ingen vidste, hvad den slags var. For dem, der først købte da det blev trendy at investere i bitcoins og andre kryptovalutaer, vil det formentligt fortsat være svært at overbevise skattemyndighederne om, at købet ikke skete i spekulationshensigt.

Du kan læse afgørelsen i den fulde længde her.

Kort om sagen – den beskedne investering på 149,50 kr.
Sagen handlede om en mand, der i maj 2012 købte 4,63 bitcoins for 149,50 kr. Han købte dem primært, fordi han var medlem af en forening, som arrangerede foredrag om bitcoins, og hvortil kontingentbetaling skete i denne valuta.

Han handlede ikke efterfølgende med bitcoins, men da de i 2017 var steget så meget i værdi, at de var blevet for værdifulde til, at det var forsvarligt at opbevare dem på hans egen computer eller på en bitcoin platform, solgte han 2,51 bitcoin og året efter yderlige lidt. Han realiserede herved en samlet gevinst på 215.272 kr., som Skattestyrelsen mente han skulle beskattes af.

Heldigvis for manden var Landsskatteretten ikke enig. Retten henviste i sin kendelse til, at både kravet om videresalgshensigt og kravet om, at videresalget skal være sket med henblik på at opnå en fortjeneste, skal være opfyldt på købstidspunktet.

Dette mente retten ikke var tilfældet idet der kun blev købt bitcoins for et meget lille beløb, ligesom købet var sket for at kunne betale kontingent til foreningen, og at investoren i øvrigt først solgte ud af dem fem år efter købet.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.