Bør du indbetale indefrosset grundskyld til kommunen?

Siden 2018 er stigninger i de kommunale ejendomsskatter på over 200 kr. om året automatisk blevet indefrosset og står nu som gæld til kommunen. Gælden afhænger af ejendommens beliggenhed og af niveauet for den kommunale grundskyld.

Alt efter hvor i landet din ejendom ligger, kan du skylde større eller mindre beløb til din kommune. Det er typisk i de større byer, at der skyldes mest da grundværdierne her er steget meget siden 2018.

Fra og med 1. maj 2021 kan du nu framelde dig ordningen om indefrysning via Borger.dk – men er det en fordel?

Forrentning
Frem til udgangen af 2023 er gælden rentefri. Derefter forrentes den med en rentesats der pt. ikke kendes. Forrentningen fra 2024 beløb indefrosset for årene 2018 – 2023. Renten beregnes altså af den fulde gæld.

Ganske mange er givetvis ikke opmærksom på denne gæld, der fremgår af den årlige ejendomsskattebillet.

Gælden akkumuleres og skal i princippet først betales den dag, hvor du sælger ejendommen.

Med virkning fra 1. maj 2021 åbnes der imidlertid for at man nu kan betale gælden.

Rent praktisk foregår det ved at framelde sig ordningen med indefrysning. Det sker ved at logge sig på borger.dk og søge på ”indefrysning”.

Hvis du først har betalt gælden, kan du ikke få pengene tilbage, men du kan altid tilmelde dig indefrysningsordningen igen. I så fald vil tilmeldingen få virkning for efterfølgende grundskyldsrater.

Kan det svare sig at betale?
Gælden er rentefri frem til og med 2023, og derfor er det som udgangspunkt kun en fordel at indfri den nu, hvis du har overskudslikviditet, hvoraf du betaler negativ rente i dit pengeinstitut.

Fra 2024 vil det som udgangspunkt være en fordel for alle med overskudslikviditet at betale gælden, uanset om der betales negativ rente eller ej, fordi gælden fra da af tilskrives renter.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.