Investeringsvindue for driftsmidler og straksafskrivning på småaktiver

Afskrivning af 116% af kostprisen på nyanskaffelser og forøgelse af grænsen for straksafskrivning på småaktiver.

Nedenstående fremgår af udkastet til lovforslaget og reglerne er formelt set ikke endeligt vedtaget endnu.

Midlertidigt investeringsvindue for driftsmidler
En periode vil der blive givet forhøjet fradrag for investeringer i maskiner og inventar. Her vil der kunne foretages skattemæssige afskrivninger på et beløb svarende til 116 % af kostprisen.

Det kommer til at gælde for fabriksnye anskaffelser i perioden 23/11-2020 til 31/12-2022. Reglen vil gælde for vare- og lastvogne, men ikke for personbiler, og heller ikke for maskiner, der drives af fossile brændsler, samt skibe.

Det forhøjede afskrivningsgrundlag vil give en skattebesparelse på lige godt 3.500 kr. for hver 100.000 kr., der investeres. Besparelsen fordeles dog over mere end ti år, da afskrivningen sker efter saldometoden.

Beløbsgrænsen for småaktiver
Beløbsgrænsen for straksafskrivning af udgifter til såkaldte småanskaffelser hæves permanent fra 14.100 kr. til 30.000 kr. (2020-niveau). Også denne ændring har gælder for anskaffelser foretaget den 23/11-2020 og senere.

Forhøjelsen af beløbsgrænsen giver ikke en skattebesparelse, men alene en fremrykning af likviditeten (rentebesparelse), idet straksafskrivning jo blot træder i stedet for en saldoafskrivning.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.