Din Revisor informerer - 3. kvartal 2020

Så er Din Revisor Informerer på gaden med en udgaven for 3. kvartal 2020.

Klik på filen i højre side for at læse bladet i pdf-format.

Du kan også læse bladet ved at klikke her >>

I denne udgave af Din Revisor Informerer kan du blandt andet læse om:

Samtidighedsferie
Den 1. september trådte reglerne om samtidighedsferie i kraft. Reglerne går forenklet sagt ud på, at man optjener feriedage samtidig med, at disse kan afholdes.

Kompensationsordninger
En gennemgang af udvalgte kompensationsordninger og relaterede frister for ansøgning. VÆR OPMÆRKSOM PÅ, at de angivne tidspunkter er de datoer, som var gældende, da bladet var færdigskrevet den 13. august. Folketinget ændrer løbende på fristerne for hjælpepakkerne, og det kan ikke udelukkes, at bladets angivne datoer bliver forældede.

Opgørelse af tab på debitorer
I denne coronatid kan du risikere, at nogle af dine kunder ikke kan betale til tiden, måske endda går konkurs. Læs om reglerne for opgørelse af tab på debitorer.

Sikkerhed på hjemmearbejdspladsen
Gode råd i forbindelse med at optimere sikkerheden på hjemmearbejdspladsen.

Fradrag for velgørenhed i reklameøjemed
Virksomheder har fuldt fradrag for bidrag til velgørenhed i reklameøjemed.

– - – - – -

Tidligere udgaver af Din Revisor Informerer
Søger du ældre versioner af Din Revisor Informerer kan du også finde dem på ovenstående link. Når du er kommet ind på e-paper via linket, kan du klikke på symbolet øverst til venstre, som indeholder flere funktioner. Klik her på “Kartotek” eller “Library” for at finde tidligere versioner.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.