Større bundfradrag ved udlejning af sommerhus i 2020

Den ekstraordinære forhøjelse af det skattefrie bundfradrag ved udlejning af sommerhuse gennem et bureau giver en skattebesparelse på ca. 3.700 kr., det kræver dog lejeindtægter af en vis størrelse.

Sommerpakken betyder, at bundfradraget ved sommerhusudlejning i 2020 ekstraordinært forhøjes fra 41.800 kr. til 60.000 kr. Dermed bliver sommerhusudlejning ligesom udlejning af helårsbolig via Airbnb en bedre forretning netop i år selv om det faktisk er af to forskellige årsager.

Skat ved sommerhusudlejning
Overskud ved udlejning af sommerhuse, der bruges både privat og til udlejning, beskattes som kapitalindkomst. Det betyder en skat på mellem ca. 27% og 43 %.

Den faktiske størrelse af marginalskatten afhænger af ejerens øvrige kapitalindkomst (renter mv.).

Det har stor betydning, om den samlede nettokapitalindkomst er positiv eller negativ. Overskuddet kan opgøres enten efter en regnskabsmetode – hvor overskud opgøres som forskellen mellem de faktiske lejeindtægter og de faktiske udgifter – eller efter bundfradragsmetoden.

Rigtig mange udlejere bruger bundfradragsmetoden.

Metoden kræver ikke, at der føres et egentligt regnskab for udlejningen. Det skattepligtige resultat opgøres i stedet som 60 % af den del af nettolejeindtægten inklusive betaling for el, gas, vand og rengøring, som overstiger et bundfradrag.

Størrelsen af dette afhænger af, om ejeren selv står for udlejningen, eller om udlejning sker gennem et dansk udlejningsbureau, der indberetter lejeindtægterne (efter fradrag af provision til udlejningsbureau) til Skattestyrelsen.

Står du selv for udlejningen er bundfradraget kun 11.500 kr. i 2020. Står et bureau for udlejningen udgør det 60.000 kr. – men altså kun i 2020.

Gevinsten ved forhøjelsen udgør ca. 3.700 kr. alt efter hvilken kommune du bor i, og vil være præcis den samme ved en nettolejeindtægt på 60.000 kr. og alle beløb derover.

En lavere lejeindtægt vil give en mindre – eller slet ingen – glæde af forhøjelsen af bundfradraget. Står du selv for udlejningen, sker der ingen ændringer i bundfradraget.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.