A-skat og Am-bidrag - de nye betalingsfrister

Tilbagevenden til de normale betalingsfrister for indeholdt A-skat og AM-bidrag er nu gjort lempeligere. Vær dog opmærksom da der ikke er meget logik i rækkefølgen. 

Folketinget vedtog tilbage i marts 2020 en hjælpepakke, der betød, at virksomhederne fik længere frist med betalingen af indeholdt A-skat og AM-bidrag af løn for april, maj og juni måned. 

Efter de tre måneder skulle de indeholdte beløb betales sammen med de beløb, som indeholdes ved lønudbetalingerne for august, september og oktober måned. Det ville betyde dobbeltbetaling tre måneder i træk.

Fristerne vedr. indeholdt A-skat og AM-bidrag for april, maj og juni er nu forlænget yderligere.

Der skal ikke betales for to måneder tre gange i træk. Nu bliver der i stedet tale om to betalinger i henholdsvis januar, marts og maj måned i 2021, men ikke på de samme datoer. 

I oversigten nedenfor er virksomhedernes betaling af indeholdt A-skat og AM-bidrag arrangeret efter betalingsdatoerne.

Som det ses, betyder ændringen, at indeholdt A-skat og AM-bidrag for juli måned nu skal betales før de samme beløb for april, maj og juni måned, mens indeholdt A-skat og AM-bidrag for oktober måned 2020 skal betales senere end de indeholdte beløb for april måned 2021. Reglerne for indberetning er ikke ændret.

Det virker ikke så overskueligt – men hvis din virksomhed benytter et anerkendt lønsystem, er der gode muligheder for, at dette klarer ærterne for dig.

Små og mellemstore virksomheder

-Juli 2020 betales 10. august 2020
-April 2020 betales 10. september 2020
-Maj 2020 betales 12. oktober 2020
-Juni 2020 betales 10. november 2020
-November 2020 betales 10. december 2020
-December 2020 betales 18. januar 2021
-August 2020 betales 29. januar 2021
-Januar 2021 betales 10. februar 2021
-Februar 2021 betales 10. marts 2021
-September 2020 betales 31. marts 2021
-Marts 2021 betales 12. april 2021
-April 2021 betales 10. maj 2021
-Oktober 2020 betales 31. maj 2021

Store virksomheder
-Juli 2020 betales 31. juli 2020
-April 2020 betales 31. august 2020
-Maj 2020 betales 30. september 2020
-Juni 2020 betales 30. oktober 2020
-November 2020 betales 30. november 2020
-December 2020 betales 30. december 2020
-August 2020 betales 15. januar 2021
-Januar 2021 betales 1. februar 2021
-Februar 2021 betales 1. marts 2021
-September 2020 betales 16. marts 2021
-Marts 2021 betales 31. marts 2021
-April 2021 betales 30. april 2021
-Oktober 2020 betales 17. maj 2021

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.