Godtgørelse af energiafgifter 2020

De nye satser og procenter for godtgørelse af energiafgifter fra 1. januar 2020
 
Hvis el er anvendt til procesformål, kan elafgiften godtgøres med følgende sats:

Elafgift
2019: 88 øre/kWh
2020: 88,8 øre/kWh
 
Hvis el anvendes til komfortkøling, varmt vand eller rumvarme og der foretages måling af forbruget, godtgøres det med følgende sats:

Elafgift
2019: 62,5 øre/kWh
2020: 68,2 øre/kWh
              
For godtgørelse af olie- og gasbrændsler til proces gælder følgende procentsats:

Olie-/gasafgift
2019: 91,99%
2020: 92,07%

For godtgørelse af olie- og gasbrændsler til proces i landbrugsvirksomheder gælder følgende procentsats:

Olie-/gasafgift
2019: 98,2%
2020: 98,2%

Vandafgift m.v.
For vandafgift + drikkevandsbeskyttelsesafgift er satsen 6,37 kr./m3 både i 2019 og 2020. Begge afgifter godtgøres som hovedregel i forhold til virksomhedens momsfradragsprocent uanset, hvad vandet er anvendt til.

Betingelser for godtgørelse
For at en virksomhed kan opnå godtgørelse skal følgende betingelser være opfyldt: 

-Virksomheden har fradrag for momsen af energiudgifterne
-Virksomheden selv forbruger energien
-Virksomheden fordeler forbruget mellem proces, rumvarme, varmt vand og komfortkøling.

Hvis du vil have uddybet hvad punkterne 1 til 3 ovenfor dækker henvises du til Skattestyrelsens Juridiske Vejledning om emnet.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.