Moms af udgifter til julegaver og julefrokoster 2019

Det har momsmæssig betydning, om du afholder julefrokosten i firmaets egne lokaler eller ude i byen. Og når det gælder gaver til dine kunder og forretningsforbindelser, er gavens art og størrelse afgørende for, om der er momsfradrag.

Juletiden giver traditionelt mange spørgsmål om den momsmæssige behandling af udgifter til julegaver og julefrokoster. Reglerne er nemlig ganske komplicerede og derfor svære at huske.

Julegaver til personalet
Moms af udgifter til julegaver til dine medarbejdere kan ikke fradrages i momsregnskabet. Moms af udgifter til gaver, der f.eks. bruges til et personalearrangement kan heller ikke fradrages.

Julegaver til dine kunder og forretningsforbindelser
Den momsmæssige behandling af udgifter til sådanne gaver afhænger af, om disse kan anses for reklamegaver, eller om de skal anses for repræsentation.

Er der tale om reklame, kan du fradrage hele momsen. Er der tale om repræsentation, kan ingen del af momsen fradrages.

Hvorvidt der er tale om det ene eller andet afgøres ud fra gavens art og kostpris. Hvis gaven ikke kan spises eller drikkes, OG ikke koster over 100 kr. eksklusive moms, er der tale om reklame, HVIS ellers gaven er udstyret med logo og/eller firmanavn og i øvrigt er fremstillet i et større antal i reklameøjemed.

Overskrides beløbsgrænsen, som har været gældende i mere end 30 år, eller er der tale om gaver i form af fx vin, specialøl, chokolade og/eller andre delikatessevarer, er der tale om repræsentationsudgifter og som nævnt derfor heller ikke momsfradrag.

Julefrokoster
Moms af udgifter til en julefrokost, der afholdes i din virksomheds egne lokaler, kan ikke fradrages i momsregnskabet. Hvis der til lejligheden lejes borde og stole mv. ude i byen, kan momsen af disse udgifter dog fradrages fuldt ud.

Hvis julefrokosten afholdes på en restaurant eller lignende, kan der foretages fradrag for 25 % af momsen af udgifterne. Dette gælder også, selv om dine medarbejderes ægtefæller deltager.

Hvad enten julefrokosten afholdes i egne lokaler eller ude i byen, kan momsen af udgifter til musik og underholdning ikke fradrages i momsregnskabet.

Hvis din virksomhed sørger for bustransport til og fra det sted, hvor julefrokosten holdes, kan momsen af busregningen fradrages fuldt ud.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.