Acontoskat og restskattetillæg for selskaber 2019

Det er tid til at overveje om dit selskab skal indbetale frivillig acontoskat for 2019. Fristen for at indbetale er 20. november 2019.

Tidligere i 2019 vedtog Folketinget et lovforslag om at forhøje restskatteprocenten for selskabsskat med 2 procentpoint.

Stigningen gælder for indkomståret 2019.

For indkomståret 2018 var restskatteprocenten på 2,8 %.

Satsen for indkomståret 2019 offentliggøres først i november 2019, men vil som følge af forhøjelsen formentlig komme til at udgør på 4,8 %.

Som en konsekvens af det øgede restskattetillæg er det procenttillæg, som selskaber skal betale af frivillige indbetalinger efter den 20. november – altså de indbetalinger, som typisk foretages den 1. februar – også forhøjet, idet dette beregnes med udgangspunkt i restskatteprocenten.

For indkomståret 2018 udgjorde tillægget 0,5 %. For indkomståret 2019 vil det formentlig udgøre 0,9 %.

Frivillig indbetaling af selskabsskat
Årets anden rate af den ordinære acontoskat for selskaber skal betales den 20. november 2019. Sammen med denne rate kan selskaberne vælge også at indbetale frivillig acontoskat.

Om indbetaling af frivillig acontoskat er en fordel eller ej, beror på forholdet mellem selskabets lånerente (indlånsrente) og den rente, som skal betales til Skattestyrelsen i form af det ikke fradragsberettigede restskattetillæg.

Selskaberne kan med fordel overveje følgende:

For et selskab med overskudslikviditet vil det normalt altid være en fordel at foretage frivillig indbetaling af selskabsskat til dækning af en forventet restskat. Det gælder naturligvis især, hvis selskabet betaler negative renter.

For selskaber, der betaler acontoskat ved træk på en kassekredit eller lignende, vil en frivillig indbetaling være en fordel, hvis selskabets lånerente ikke ligger over 6,2 % p.a., men der er ikke nogen væsentlig forskel på, om den frivillige indbetaling foretages nu eller udskydes til den 1. februar 2020, hvor der alt andet lige er bedre overblik over størrelsen af indkomsten for 2019, og hvor de endelige satser for indkomståret 2019 er kendt.

Selskaber med en lånerente på over 6,2 % p.a. har ikke nogen fordel af at foretage frivillig indbetaling af selskabsskat til imødegåelse af en restskat.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.