Lovlige svinkeærinder i gulpladebiler

Biler på gule plader må som udgangspunkt kun bruges til erhvervsmæssig kørsel.

Køres der privat i sådanne biler, udløser det ikke bare beskatning hos chaufføren, men også en momsregning til firmaet. I begge tilfælde går Skattestyrelsen mindst tre år tilbage i tid hvis de “fanger” dig.

Specialindrettede varebiler
Der findes imidlertid en vigtig undtagelse for såkaldte specialindrettede varebiler.

Specialindrettede varebiler er værksteds- og andre kassevogne mv., der:

-er indrettet med fastmonterede hylder i varerummet og
-dette er arbejdsmæssigt begrundet og
-som anvendes til transport af værktøj og/eller materialer og
-som har en tilladt totalvægt på ikke over 4 ton.

Sådanne biler – men ikke andre biler på gule plader – kan helt lovligt anvendes af firmaets medarbejdere til kørsel mellem hjem og arbejde, og de må tilmed gerne køre private svinkeærinder i bilen, hvis:

-denne kørsel ikke overstiger 1.000 km på årsbasis og
-i øvrigt sker i tilknytning til kørslen mellem hjemmet og arbejdet.

Der kræves ikke kilometerregnskab eller anden form for registrering af svinkeærinderne.

Du må derfor gerne køre dit barn i skole, og du må også gerne køre forbi Brugsen eller et andet supermarked på vej hjem, hvis:

-bare begge steder ligger tæt på din sædvanlige rute og
-firmaet tillader, at du gør det.

Langtidsparkering af firmabiler
Skatteministeren redegjort nærmere for reglen om svinkeærinder i et nyt svar til Folketingets Skatteudvalg.

Ved svinkeærinder er der først og fremmest tænkt på de situationer, hvor en håndværker på vej til eller fra arbejde afleverer/henter et eller flere børn ved en daginstitution/skole, eller kører forbi et supermarked på vej hjem for at handle ind.

Sådan kørsel er altså lovlig, hvis den ikke overstiger 1.000 km om året. Svinkeærinder, hvor du ikke afviger med over 200 meter fra din sædvanlige rute medregnes ikke.

Hvis du parkerer i længere tid på ruten mellem hjem og arbejde, så er der intet i vejen for, at der på en sådan tur gøres et længere ophold på flere timer af privat karakter, hvor firmabilen imens står parkeret enten hos arbejdsgiveren eller på et sted på ruten.

Du må derfor gerne lade firmabilen stå hos arbejdsgiveren eller et andet sted på ruten efter arbejdstid, hvis:

-du f.eks. skal til koncert eller til en sportskamp og
-først henter bilen, når denne er slut.

Du vil også kunne køre i firmabilen direkte til selve koncertstedet eller til sportskampen hvis:

-det sker på vej hjem og
-afvigelsen fra den normale rute ikke er stor og
-svinkeærinder i alt stadig holder sig under 1.000 km årligt.

Men husk – det gælder altså KUN hvis du kører i en gulpladebil med specialindretning. Hvis du vil læse mere om grænsetilfældene ift. hvad man forstår ved specialindretning kan du finde mere information herom i Skattestyrelsens Juridiske Vejledning.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.