Husk at omregistrere virksomhedens varebiler inden 1/7-2019

Har din virksomhed en varebil skal du læse videre her – for du skal aktivt gøre noget senest 1/7-2019.

Hvad skal der ske?
Alle landets virksomhedsejede varebiler med en tilladt totalvægt på 2.000 – 3.500 kg nu omregistreres – også selv om det kun er varebiler, som anvendes til kurérkørsel, der fra 1. juli 2019 bliver omfattet af godskørselsloven

Fra 1. juli 2019 skal indehavere af sådanne transportvirksomheder – varebilsvognmænd – have en særlig varebilstilladelse, og både vognmændene og deres chauffører skal fra samme tidspunkt have bestået en særlig uddannelse.

Selv om de nye regler kun gælder for lille del af varebilerne, så skal ALLE varebiler indenfor vægtgrænsen omregistreres inden 1. juli 2019. Også de mange varebiler, som anvendes til firmakørsel.

Varebiler, der bruges til firmakørsel
Firmakørsel er først og fremmest transport af gods, som tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af varebilen. Der er dog også tale om firmakørsel, når der er tale om gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på fx køb, salg eller reparation.

Varebiler, der tilhører håndværks- og byggevirksomheder, og som bruges til transport af materialer og værktøj, anvendes dermed til firmakørsel. Det samme gælder de varebiler, som restaurations- og cateringvirksomheder anvender til udbringning af mad mv. samt øvrige virksomheders varebiler, der anvendes til udbringning af varer og/eller til afhentning af materialer mv.

Hvad sker der hvis jeg ikke gør noget?
Alle sådanne biler skal nu omregistreres i motorregistret, og den nye registreringsattest skal medbringes under kørsel i bilen og efter anmodning forevises til politiet. Foretages registreringen ikke, vil kørslen blive betragtet som godskørsel for fremmed regning og kan i værste fald medføre bøde og inddragelse af nummerplade.

Hvordan gør jeg?
Registreringen kan rent praktisk foretages via motorregistret.dk, hvor man under ”Registrering og Rediger tilladelse” skal indtaste bilens registreringsnummer og under ”Dispensationer og tilladelser” tilføje ”Firmakørsel”.

Varebiler, der anvendes til godskørsel
De nye regler omfatter som nævnt varebiler med en tilladt totalvægt på 2.000 – 3.500 kg og som fragter gods med en samlet vægt på over 11 kg pr. stykgods. På disse biler skal firmaets navn og CVR-nr. være påført med 10 cm høje bogstaver mod normalt 3 cm.

Ved godkørsel forstås kørsel med gods for fremmed regning

En varebil, der anvendes til sådan transport, skal registreres hertil, og vognmanden skal have en varebilstilladelse, hvorunder bilen skal være registreret. En sådan tilladelse koster 1.400 kr. og gælder i 10 år. Udstedelse af tilladelsen forudsætter blandt andet, at vognmanden har gennemført og bestået en særlig uddannelse – medmindre betingelserne for fritagelse herfor er opfyldt – og at denne har en egenkapital på mindst 13.500 kr. og ikke har gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.

Chauffører i sådanne varebiler skal senest den 1. juli 2019 have gennemført en særlig chaufføruddannelse. Et uddannelsesbevis koster 340 kr. og gælder i fem år.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.