Forskudsopgørelsen og skattekortet for 2019

Din forskudsopgørelse for 2019 har nu været tilgængelig i din Skattemappe hos Skattestyrelsen en måneds tid – men mange forholder sig slet ikke til opgørelsen – og det er ikke altid smart.

Grundlaget for forskudsopgørelsen
Forskudsopgørelsen er baseret på de oplysninger, som Skattestyrelsen har om dig i deres systemer. For de fleste vil tallene være hentet fra årsopgørelsen for 2017, men således at din indkomst (løn, pension mv.) er forhøjet med en fast procent. Dine fradrag og dine renteindtægter og renteudgifter er derimod ikke reguleret.

Hvis du på noget tidspunkt har foretaget ændringer i din forskudsopgørelse for indeværende år – og dermed positivt forholdt dig hertil – vil det derimod være denne, som danner grundlag for forskudsopgørelsen for 2019. I så fald er din indkomst reguleret med en lidt mindre procentsats.

Gamle restskatter betyder mindre fradrag
Dem, der fik restskat for 2016, og som lod den indregne i deres forskudsskat for 2018, vil kunne se frem til et lavere skattetræk i 2019, fordi regningen nu er betalt.

Omvendt vil dem, som fik restskat for 2017, og som ikke har betalt denne, blive mindet om regningen, fordi restskatten nu indregnes i deres forskudsskat for 2019. Dette sker i form af en nedsættelse af månedsfradraget og evt. forhøjelse af trækprocenten.

Tag stilling til din forskudsopgørelse
Husk at din forskudsopgørelse er dit “budget” for din skattebetaling det kommende år.

Hvis du ønsker, at din forskudsskat kommer til at svare nogenlunde til din endelige skat, bør du rette forskudsopgørelsen på de punkter, hvor tallene ikke er rigtige. Det kan være tilfældet, hvis dit befordringsfradrag som følge af jobskifte ændrer sig, eller hvis du har omlagt lån således at dit rentefradrag har ændret sig eller f.eks. er blevet skilt og skal betale underholdsbidrag.

Hvis du hører til dem, der godt kan lide at få skat tilbage når året er gået, så kan du med fordel f.eks. sætte dit rentefradrag, befordringsfradrag eller a-kassebidrag lavere end du ved det rent faktisk er. Hvis du sætter et af de nævnte fradrag 10.000 kr. for lavt betyder det isoleret set, at du vil have betalt ca. 3.000 kr. for meget i skat når året er gået.

Du kan også få din arbejdsgiver til at indeholde en ekstra procent eller to hvis du gerne vil betale lidt ekstra i årets løb.

Hvis du er pensionist
Hvis du modtager folkepension fra Udbetaling Danmark er det særligt vigtigt at du sikre dig, at din forskudsopgørelse er korrekt. Dette skyldes, at Udbetaling Danmark anvender forskudsopgørelsen som grundlag for beregning af pension og pensionstillæg.

Hvis du f.eks. driver selvstændig virksomhed ved siden af din pension kan du derfor ikke alene risikere en restskat men også at skulle betale pensionstillæg og pension tilbage hvis din indtægt fra virksomheden f.eks. er meget større end du har angivet på forskudsopgørelsen.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.