Topskat 2017 og 2018

SKAT har offentliggjort de nye beløbsgrænser for 2018.

Du kan se alle beløbsgrænserne her >>

Personlig indkomst
I 2017 er grænsen for betaling af topskat en personlig indkomst efter AM-bidrag på 479.600 kr.. Det betyder, at hvis du har en månedsløn på mere end 43.442 kr. vil du skulle betale topskat i 2017.

I 2018 hæves grænsen for betaling af topskat til 498.900 kr. efter AM-bidrag. Det betyder, at hvis du har en månedsløn på mere end 45.190 kr. vil du skulle betale topskat i 2018.

For de personer, der skal betale topskat både i 2017 og 2018 betyder den hævede grænse en skattebesparelse på 15% x (498.900 – 479.600) i alt 2.895 kr. isoleret set.

Den maksimale beskatning af personlig indkomst inkl. AM-bidrag udgør fortsat ca. 56% for både 2017 og 2018. Den maksimale beskatning af personlig indkomst efter AM-bidrag ligger i 2017 på 51,95 % og hæves 52,02 % i 2018.

Kapitalindkomst
Har du positiv nettokapitalindkomst på mere end 42.800 kr. (85.600 kr. for ægtepar) i 2017 indgår denne i beregningen af topskatten. Har du positiv nettokapitalindkomst på mere end 43.800 kr. (87.600 kr. for ægtepar) i 2018 indgår denne i beregningen af topskatten.

Du kan dog glæde sig over, at marginalskatteprocenten på kapitalindkomst i 2018 stadig kun er 42 %. Det betyder, at man maksimalt kommer til at betale 42 % i skat af den sidst tjente kapitalindkomst.

Skattestigning kan udligne lavere topskat
Bor du i en kommune, som har fået eller får lov til at hæve kommuneskatten i 2018 bliver besparelserne nævnt ovenfor væsentligt reducerede for personer med bopæl i disse kommuner. Det er din bopæl pr. 15. september 2017 der afgør, hvor personen skal betale skat i 2018.

De 4 kommuner, der har søgt om at måtte hæve skatten i 2018 er Odense, Holbæk, Slagelse og Halsnæs.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.