Skal man betale skat af gratis biletter til sport, koncerter m.v. ??

Mange tror, at gratis billetter til fodboldkampe, koncerter, udstillinger mv. altid er skattefrie, men det er de langt fra. Den skattemæssige behandling afhænger af flere forskellige forhold.

Når landets største sportsklubber spiller på stadion eller i hallen, vil en stor del af især de dyre pladser være besat af tilskuere, der ikke selv har betalt for deres billet. De har i stedet modtaget den gratis enten af deres arbejdsgiver eller af en af dennes forretningsforbindelser.

Og sådan vil det også være senere på året, når store udenlandske musiknavne giver koncert i Danmark eller andre store kulturevents løber af stablen. En stor del af billetterne opkøbes nemlig af det lokale erhvervsliv og foræres til medarbejdere, kunder og/eller forretningsforbindelser.

De skattemæssige konsekvenser for modtagerne af sådanne billetter afhænger af en række nærmere omstændigheder.

Billetter fra arbejdsgiver – del af en sponsoraftale
Hvis giveren af billetterne er din arbejdsgiver, og denne har modtaget disse i sin egenskab af sponsor for klubben/arrangementet, det vil sige som en del af sponsoraftalen, er godet skattefrit. Men kun hvis du har et ansættelsesforhold i virksomheden. Er du ekstern konsulent eller bestyrelsesmedlem, skal du se under reglerne for billetter, der modtages fra forretningsforbindelser, jf. nedenfor.

Billetter fra arbejdsgiver – indkøbt til lejligheden
Er din arbejdsgiver ikke sponsor, er forholdet i de fleste tilfælde omfattet af den ”lille” bagatelgrænse på 1.100 kr., hvori også indgår den årlige julegave fra firmaet.

Hvis grænsen overskrides, er værdien af billetten skattepligtig, ligesom arbejdsgiveren er forpligtet til at indberette godet, men ikke pligtig til at indeholde kildeskat. Du skal selv skrive beløbet på din årsopgørelse. Den skattepligtige værdi sættes til det beløb, som arbejdsgiveren har betalt for billetten. Beløbet er personlig indkomst, og der skal også betales arbejdsmarkedsbidrag af dette.

Billetter fra forretningsforbindelser
Har du modtaget billetten fra en leverandør, en bank, fra revisoren eller fra en anden forretningsforbindelse, vil det som udgangspunkt blive anset for en skattepligtig gave.

Beløbet beskattes i givet fald som personlig indkomst, men der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af dette. Du skal selv skrive det på årsopgørelsen. SKAT anerkender normalt, at værdien af sådanne gaver fastsættes til halvdelen af kostprisen.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.