Skattefri firmajulegaver 2016

Beløbsgrænsen for den skattefrie firmajulegave er i 2016 uændret 800 kr. inklusive moms.

Har du ikke i årets løb modtaget andre gaver eller personalegoder, kan der du modtage skattefri gaver helt op til 1.100 kr.

Modtag for op til 1.100 kr. skattefrit
Også den øvre grænse for skattefrie personalegoder udgør uændret 1.100 kr. inklusive moms.

Hvis du ikke i årets løb har modtaget nogen form for skattepligtige personalegoder eller gaver fra din arbejdsgiver, kan du derfor rent faktisk modtage en julegave på op til 1.100 kr., uden at det udløser skat.

Gavekort m.v.
Praksis i forhold til at modtage gavekort er stadig den samme.

Det er således stadig ikke muligt at give gavekort til den lokale handelsstandsforening eller til bestemte forretninger som julegave, uden at det udløser skat. Det gælder også, selvom gavekortet ikke kan veksles til kontanter.

Selv om der i de fleste tilfælde ikke er tale om betydende beløb, så har SKAT alligevel fokus på at netop disse regler overholdes når SKAT kommer på kontrol i virksomhederne.

Tingsgaver og gavebeviser
Derimod er der intet problem i at give en tingsgave. Værdien skal blot ligge inden for beløbsgrænsen. Dette gælder også selv om den kan byttes til en anden vare i den butik, hvori den er købt.

Gavebeviser, der giver adgang til at vælge en eller flere gaver fra en liste, hvis indhold er bestemt af din arbejdsgiver, kan derimod godt gives som en skattefri julegave.

Det gælder også gavebeviser til bestemte restauranter eller kroophold, hvis de ikke kan byttes til andre ydelser eller veksles til kontanter.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.