Forskudsopgørelsen og skattekortet for 2017

Fra tirsdag den 15. november 2016 kan du via TastSelv se din forskudsopgørelse for 2017 på skat.dk. For de fleste vil både fradrag og trækprocent være nogenlunde som i år, men der findes undtagelser.

Grundlaget for forskudsopgørelsen
Forskudsopgørelsen er baseret på de oplysninger, som SKAT har om dig i deres systemer. For de fleste vil tallene være hentet fra årsopgørelsen for 2015, men således at din indkomst (løn, pension mv.) er forhøjet med en fast procent. Dine fradrag og dine renteindtægter og renteudgifter er derimod ikke reguleret.

Hvis du på noget tidspunkt har foretaget ændringer i din forskudsopgørelse for indeværende år – og dermed positivt forholdt dig hertil – vil det derimod være denne, som danner grundlag for forskudsopgørelsen for 2017. I så fald er din indkomst reguleret med en lidt mindre procentsats.

Udsigt til små ændringer
I 2071 forhøjes personfradraget, beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen kun en lille smule i 2017. Det er derfor næppe mange, som vil kunne forvente væsentlig større fradrag eller lavere trækprocent.

Bor du i Brøndby, Tårnby, Høje Taastrup, Gladsaxe og Glostrup kommuner kan dog tillade sig lidt højere forventninger, da deres kommune sænker skatten i 2017.

Omvendt kan du, hvis du bor i Odense, Rebild, Læsø og Fanø kommuner, se frem til højere kommuneskat i 2017, hvilket vil kunne ses på forskudsopgørelsen.

Gamle restskatter betyder mindre fradrag
Dem, der fik restskat for 2014, og som lod den indregne i deres forskudsskat for 2016, vil kunne se frem til et lavere skattetræk i 2017, fordi regningen nu er betalt.

Omvendt vil dem, som fik restskat for 2015, og som ikke har betalt denne, blive mindet om regningen, fordi restskatten nu indregnes i deres forskudsskat for 2017. Dette sker i form af en nedsættelse af månedsfradraget og evt. forhøjelse af trækprocenten.

Tag stilling til din forskudsopgørelse
Husk at din forskudsopgørelse er dit “budget” for din skattebetaling det kommende år.

Hvis du ønsker, at din forskudsskat kommer til at svare nogenlunde til din endelige skat, bør du rette forskudsopgørelsen på de punkter, hvor tallene ikke er rigtige. Det kan være tilfældet, hvis dit befordringsfradrag som følge af jobskifte ændrer sig, eller hvis du har omlagt lån eller er blevet skilt, således at dit rentefradrag har ændret sig.

Hvis du er pensionist
Hvis du modtager folkepension fra Udbetaling Danmark er det særligt vigtigt at du sikre dig, at din forskudsopgørelse er korrekt. Dette skyldes, at Udbetaling Danmark anvender forskudsopgørelsen som grundlag for beregning af pension og pensionstillæg.

Hvis du f.eks. driver selvstændig virksomhed ved siden af pension kan du derfor ikke alene risikere en restskat men også at skulle betale pensionstillæg og pension tilbage hvis din indtægt fra virksomheden f.eks. er meget større end du har angivet på forskudsopgørelsen.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.