Ny ejendomsbeskatning og ejendomsvurdering på vej

I dag præsenterede regeringen udspillet Tryghed for boligejerne.

Du kan se alt om udspillet her >>

Udspillet indeholder lavere boligskattesatser og en permanent skatterabat, ligesom regeringen vil indføre et nyt og forbedret boligskattestop efter 2020.

Knap 2 ud af 3 boligejere får en skattelettelse og ingen kommer til at betale mere i boligskatter i 2021, end de ellers skulle have gjort påstår regeringen i udspillet.

Det at købe en bolig er for mange den største økonomiske beslutning i livet. Og det at eje en bolig er for langt de fleste danskere den største udgiftspost i budgettet. Derfor er det afgørende for boligejernes økonomi, at der er tryghed om boligskatterne.

Den tryghed er ifølge regeringen udfordret.

Det skyldes blandt andet, at det nuværende boligskattestop ikke forhindrer de kraftige grundskyldsstigninger, som mange boligejere har udsigt til. De nye og generelt højere ejendomsvurderinger, som boligejerne vil få i 2019, vil forstærke denne udvikling.

Derfor foreslår regeringen fire konkrete tiltag, der sikrer tryghed for boligejerne i overgangen til de nye ejendomsvurderinger:

1. Lavere ejendomsværdiskat og grundskyld
Lavere satser på både ejendomsværdiskatten og grundskylden fra 2021, som betyder, at knap to tredjedele af alle landets nuværende boligejere får en skattelettelse, og at de kraftige grundskyldsstigninger, der var udsigt til efter 2021, aflyses.

2. Skatterabat – ingen kommer til at betale mere
Permanent skatterabat, som betyder, at ingen boligejere skal betale en højere samlet boligskat ved de nye regler i 2021, end de skulle med de nuværende regler. Rabatten gælder frem til den dag, boligen sælges.

3. Forsigtighedsprincip
Et forsigtighedsprincip, som betyder, at den usikkerhed, der altid er forbundet med en vurdering af en boligs værdi, kommer boligejerne til gode. Konkret sættes den værdi, boligejerne skal betale skat af, 20 pct. lavere end ejendoms- og grundvurderingen.

4. Du får penge tilbage hvis du har betalt for meget
Automatisk tilbagebetaling, som betyder, at dem, der har betalt skat af en for høj vurdering i perioden 2011-2018 automatisk får pengene tilbage. Det forventes at gælde ejerne af mere end 700.000 ejerboliger – særligt i landdistrikterne.

Skattestop og fastlåsning af boligskatterne
Samtidig foreslår regeringen et nyt og forbedret boligskattestop, som indeholder tre elementer. De skal gælde, når det nuværende boligskattestop udløber ved udgangen af 2020:

Fastlåsning af boligskatterne i procent af boligens værdi – både ejendomsværdiskatten og grundskylden. Det sker efter, at ejendomsværdiskattesatserne og den gennemsnitlige grundskyldspromille er nedsat markant i 2021.

Indefrysning og tilbageførsel
Automatisk indefrysning: Stiger værdien af boligen i de kommende år kraftigt – mere end lønningerne – så indefryses den overskydende del helt automatisk. Den del skal først betales, når man sælger boligen og typisk realiserer en gevinst.

Allerede fra 2017 kan man vælge at gøre brug af indefrysningsordningen.

Tilbageførsel: Hvis boligskatterne over tid stiger mere end forudsat, vil regeringen sikre, at provenuet går til at sætte skatten på arbejde tilsvarende ned.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.