Rejsefradrag og skattefri rejsegodtgørelse 2017 - kost og logi

Nu er satserne klar for kost, logi, rejsefradrag og skattefri rejsegodtgørelse for 2017.

Vil du læse mere om reglerne kan du gøre det her >>

Satsen for rejsefradrag og skattefri rejsegodtgørelse er for 2017 fastsat til kr. 487 pr. døgn for kost. Satsen for logi udgør i 2017 kr. 209 pr. døgn.

For 2016 er satsen 477 kr. for kost og kr. 205 for logi pr. døgn.

Satserne kan udbetales skattefrit af arbejdsgiveren når reglerne herfor er opfyldt.

Udbetales godtgørelsen ikke skattefrit kan lønmodtageren foretage fradrag med de nævnte satser.

25% godtgørelse/fradrag for småfornødenheder
Såfremt arbejdsgiveren afholder lønmodtagerens rejseudgifter til kost efter regning, kan arbejdsgiveren udbetale et skattefrit beløb til dækning af lønmodtagerens rejseudgifter til småfornødenheder på indtil 25% af kostsatsen.

Tilsvarende kan lønmodtageren tage fradrag på 25% af kostsatsen i tilfælde, hvor arbejdsgiver ikke godtgør beløbet skattefrit.

Bemærk af selvstændige ikke kan anvende reglerne om fradrag for 25% af kostsatsen – heller ikke selv om den selvstændige fratrækker de faktiske udgifter i forbindelse med rejsen.

Beløbsgrænser ved fradrag for rejseudgifter
For 2016 kan der maksimalt foretages fradrag med 26.200 kr. årligt.

For 2015 kan der foretages fradrag med maksimalt 25.900 kr. årligt.

Se alle de regulerede satser her >>.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.