Regeringens lovkatalog 2016/2017 - skatteområdet

Folketingets åbning er altid lige med regeringens fremlæggelse af et lovkatalog.

Det vil sige en oversigt over de lovforslag, som forventes fremsat i samlingen 2016/2017.

Lovkataloget rummer ikke de lovforslag, som bliver nødvendige, hvis der opnås enighed om regeringens 2025-plan, men kun de forslag, som under alle omstændigheder forventes fremsat.

Blandt de mere interessante forslag i lovkataloget kan nævnes:

Nye ejendomsvurderinger m.v.
Statsministeren varslede i åbningstalen 3 hovedpunkter på området for boligbeskatning.

Hovedpunkterne er:

1. Et forbedret skattestop
2. Boligskatteprocenterne skal sættes ned
3. Øget tryghed for boligejerne

Du vil kunne læse mere uddybende om disse punkter her på sitet når skatteministeren har fremlagt planen på pressemøde 5/10-16.

Desuden regeringen lave ændringer i vurderingsloven inden årsskiftet, som er nødvendige, for at sikre, at der efter udskydelse af de nye vurderinger fortsat vil være vurderinger, der kan danne grundlag for beskatning af fast ejendom i 2017 og 2018, indtil et nyt vurderingssystem kan tages i anvendelse.

Omkostningsgodtgørelse for selskaber vender tilbage
Regeringen vil styrke retssikkerheden på skatteområdet ved at genindføre omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde, og give borgerne en reel mulighed for at klage til Folketingets Ombudsmand ved at udskyde fristen for domstolsprøvelse ved klager til Ombudsmanden.

Ny lov om indberetning til SKAT
Som led i denne modernisering, vil indberetninger fra tredjemand til SKAT blive overflyttet fra den nuværende skattekontrollov til en ny indberetningslov.

Nedsættelse af bo- og gaveafgifter
Som en opfølgning på aftalen om finansloven for 2016 vil regeringen sænke bo- og gaveafgiften gradvist fra de nuværende 15 % til 5 % fra og med 2020 i forbindelse med generationsskifte af familieejede erhvervsvirksomheder.

Lavere skat på arbejdsindkomst
Som led i regeringens Jobreform fase II vil regeringen sænke skatten for de laveste arbejdsindkomster, så det bedre kan betale sig at arbejde.

Forenkling af SKATs inddrivelsesordning
Efter suspenderingen af EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem) vil regeringen fremsætte lovforslag, der skal forenkle inddrivelsesordningen med henblik på at lette it-understøttelsen af inddrivelsen, blandt andet i forhold til at begrænse antallet af forskellige fordringstyper, så flere fordringer kan behandles efter samme inddrivelsesregler. Endvidere tiltag, der har til formål at understøtte en enkel tilrettelæggelse ved bl.a. afskrivning af krav og ved genoptagelse af sager som følge af funktionalitetsfejlene i EFI.

Forbedret indsats mod snyd med afgifter på slik, øl og vin
Regeringen vil gennemføre ændringer og tilpasninger af en række forskellige love, som skal understøtte indsatsen mod skatteunddragelse og ulovlig handel med bl.a. slik, øl og vin.

Justering af beskatningen for teatre
Endelig vil regeringen gennemføre en justering af beskatningen af selvejende teatre.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.