Fradrag for bidrag til Operation Dagsværk 2016

Operation Dagsværk gennemfører den 2. november 2016 Dagsværksdagen, en landsdækkende indsamling til fordel for uddannelses- og jobskabelsesprojekt for unge i Guatemala.

Hvis du som virksomhedsejer får udført arbejde af en “dagsværker” har Skatterådet i SKM2016.370.SR truffet afgørelse om, at du i lighed med tidligere år, er fritaget for din normale pligt til at indeholde a-skat og am-bidrag, af den løn, du udbetaler til personer, der udfører arbejde i din virksomhed.

Du skal ikke indeholde a-skat og am-bidrag da beløbet du betaler for den enkelte elevs arbejde, da beløbet anses at gå direkte til Operation Dagsværk, der er en alment velgørende organisation.

Du har fradrag i dit regnskab for de betalte bidrag, da udgiften anses som en driftsomkostning i din virksomhed.

Eleverne bliver følgelig ikke skattepligtige af den løn, de tjener til Operation Dagsværk da hele beløbet går ubeskåret til Operation Dagsværk.

Du kan læse hele afgørelsen fra Skatterådet her>>

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.