Du bør kontrollere årsopgørelsen for 2015

Har du tjekket din årsopgørelse fra SKAT??

Er du en af dem, der allerede har modtaget en årsopgørelse fra SKAT for 2015 så er der god grund til at tjekke, at alle oplysningerne er korrekte.

Det er nemlig alene dit ansvar, at årsopgørelsen er rigtig.

Selv om SKAT har langt de fleste oplysninger, bør kontrollere, at de oplysninger, der er indberettet til SKAT er korrekte – det er de heldigvis i langt de fleste tilfælde.

Hvilke fradrag bør du være opmærksom på
Men der er stadig god grund til at give årsopgørelsen et tjek. SKAT er i overfører i stigende grad oplysninger fra din forskudsopgørelse om f.eks. børnebidrag, rejsefradrag osv.

Også befordringsfradraget bør tjekkes da SKATs beregning alene basere sig på din arbejdsgivers indberetning om arbejdssted og antal arbejdsdage. Ofte er fradraget slet ikke beregnet automatisk hvis din arbejdsgiver f.eks. har flere lokationer.

Da forskudsopgørelsen alene er et budget for året, kan tingene derfor godt se anderledes ud når året er gået.

Handel med aktier og værdipapirer
Handler du med aktier er der også god grund til at tjekke opgørelsen af tab/gevinst foretaget af SKAT. Selv om SKATs system til håndtering af aktiehandler efterhånden er fri af de fleste fejl, så ses det desværre stadig ofte, at der er handler og papirer, som systemet ikke håndterer korrekt.

Udlejning af fast ejendom
Hvis du ejer en ejendom, der er udlejet skal du være opmærksom på, at der skal selvangives – resultatet på årsopgørelsen er alene overført fra forskudsopgørelsen. Har du f.eks. haft større udgifter til vedligeholdelse af din udlejningsejendom end forventet er overskuddet ved udlejningen jo lavere end forskudsopgørelsen har udvist.

Hvis du lejer værelser ud i dit hus eller lejlighed skal du være opmærksom på, at du selv skal selvangive lejeindtægten hvis. Vær opmærksom på, at der er to forskellige muligheder for hvordan du opgøre det beløb, der skal selvangives.

Solceller
Har du solceller efter “den gamle ordning” skal du huske at selvangive – det fortrykte beløb fra SKAT er også her baseret på forskudsopgørelsen.

Honorarmodtagere
Modtager du honorarer – f.eks. som musiker, forfatter eller lignende skal du være opmærksom på, at SKAT intet kender til dine udgifter du har ved at erhverve honorarerne. Du skal derfor selv sørge for at lave en opgørelse, der kan ligge til grund for fradraget, som i disse tilfælde gives i den personlige indkomst.

Hvad hvis jeg glemmer et fradrag
Glemmer du et fradrag på årsopgørelsen er der råd for det – du kan rette opgørelsen indtil 1/5-2019…. herefter er det “bare ærgerligt”..... og der er ingen kære mor…...dit fradrag er tabt. Selv ikke tilfælde som sygdom, skilsmisse, dødsfald i familie o.l. er gyldig grund for at få rettet når fristen er sprunget.

Arbejder du i udlandet
Har du arbejdet i udlandet bør du også være opmærksom på, at der kan være specielle skattemæssige forhold – du bør derfor undersøge hvordan du skal forholde dig. Husk, at selv om du arbejder for en udenlandsk arbejdsgiver og betaler skat i udlandet, så skal din udenlandske løn med på din danske selvangivelse hvis du bor i Danmark.

I de fleste tilfælde vil det være en god ide at kontakte din skatterådgiver.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.