Kørselsfradrag og kørselsgodtgørelse for 2016 - nye satser

Satserne for kørselsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse falder en smule i 2016 i forhold til tidligere år. Det har Skatterådet netop vedtaget.

Benzinpriserne forventes at blive lavere i 2016, og ifølge Skatterådet er der også taget hensyn til, at de biler, der er solgt de senere år, kører længere på en liter brændstof, og det trækker jo også nedad ifølge Skatterådet. Desuden anføre Skatterådet, at det er blevet en del billigere at forsikre sin bil i det seneste år.

Kørselsfradrag
Reglerne for kørselsfradraget er uændrede i 2016. Der er fortsat ikke fradrag for befordring for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde. Fra 24 og op til 120 kilometer pr. dag bliver fradraget 1,99 kr. pr. kilometer mod 2,05 kr. i 2015, og for kørsel fra 120 kilometer og mere bliver satsen 1,00 kr. pr. kilometer i 2016 mod 1,03 kr. i 2015.

Man kan få fradrag for befordring, hvis man selv betaler for transport mellem sin arbejdsplads og bopæl eller som alternativ til skattefri befordringsgodtgørelse ved erhvervsmæssig kørsel.

Man kan få hjælp til beregning af et evt. kørselsfradrag ved at logge på sin skattemappe hos SKAT via TastSelv Borger. Beregneren tager også højde for, om du evt. er omfattet af de særlige regler for pendlere i de såkaldte udkantskommuner.

Skattefri kørselsgodtgørelse
I 2016 kan udbetales skattefri befordringsgodtgørelse op til 3,63 kr. pr. kilometer for de første 20.000 kørte kilometer mod 3,70 kr. i 2015. For kørsel ud over de 20.000 kilometer vil satsen være 1,99 kr. pr. kilometer i 2016 mod 2,05 kr. i 2015.

Godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter er uændret 0,52 kr. pr. kilometer i 2016.

Kørselsgodtgørelse kan gives skattefrit til personer, som kører erhvervsmæssigt i egen bil m.v., og hvor arbejdsgiveren mv. fører den fornødne kontrol.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.