Nedsættelse af gaveafgiften ved generationsskifte af virksomheder

Partierne bag finansloven for 2016 ønsker, at familieejede virksomheder sikres gode rammevilkår i forhold til overdragelse til næste generation.

Dette skal ske ved at nedsætte bo- og gaveafgiften ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed(personligt ejede virksomheder samt selskaber) til nære familiemedlemmer mv. Initiativet træder i stedet for genindførelsen af formueskattekursen.

Den generelle nedsættelse af bo- og gaveafgiften for erhvervsvirksomheder skal bidrage til at sikre, at virksomhederne står med et stærkere kapitalgrundlag, når de overdrages til næste generation. Regeringen vil præsentere den konkrete model i første halvår 2016.

Med forslaget nedsættes bo- og gaveafgiften i forbindelse med overdragelse af erhvervsvirksomheder gradvist fra de nuværende 15 pct. til ca. 13 pct. i 2016 faldende til ca. 5 pct. i 2020, jf. tabel 2.

En konkret model forventes at kunne blive præsenteret med henblik på lovgivning i første halvår 2016. I den konkrete model vil der være behov for at opstille værnsregler, så den nedsatte afgift forbeholdes reelle erhvervsvirksomheder og ikke overdragelse af formue i almindelighed.

Det præcise niveau for bo- og gaveafgiften afhænger af, hvilke konkrete værnsregler mv., der medtages i den endelige model.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.