Forskudsopgørelsen for 2016 kan ses i TastSelv fra 10. november 2015

For de fleste vil både fradrag og trækprocent formentlig være som i år, men der findes undtagelser.

Hvor kommer tallene fra
Forskudsopgørelsen er baseret på de oplysninger, som SKAT har om dig i deres systemer. For de fleste vil tallene være hentet fra årsopgørelsen for 2014, men således at din indkomst (løn, pension mv.) er forhøjet med en fast procent. Dine fradrag og dine renteindtægter og renteudgifter er derimod ikke reguleret.

Hvis du på noget tidspunkt har foretaget ændringer i din forskudsopgørelse for 2015 vil det derimod være denne, som danner grundlag for forskudsopgørelsen for 2016. I så fald er din indkomst reguleret med en lidt mindre procentsats.

Ændringer i fradrag og procenter
Personfradraget, beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen forhøjes en lille smule i 2016. For de fleste er der således ikke udsigt til hverken væsentlig større fradrag eller lavere trækprocent.

Indbyggerne i Billund, Ikast-Brande og Lejre kommuner kan dog tillade sig lidt højere forventninger, da disse kommuner sænker skatten i 2016. Omvendt kan indbyggerne i Albertslund, Esbjerg, Guldborgsund, Lolland, Norddjurs og Struer kommuner se frem til højere kommuneskat i 2016, hvilket vil kunne ses på forskudsopgørelsen.

Virkningen af en indregnet restskat
Fik du en restskat for 2013, og lod du den indregne i din forskudsskat for 2015, så vil du kunne se frem til en lavere trækprocent i 2016. Omvendt vil du, hvis du fik en restskat for 2014, og som ikke har betalt denne, blive mindet om regningen, fordi restskatten nu indregnes i deres forskudsskat for 2016.

Hvornår bør du ændre i forskudsopgørelsen
Hvis du ønsker, at din forskudsskat kommer til at svare nogenlunde til din endelige skat, bør du rette forskudsopgørelsen på de punkter, hvor tallene ikke er rigtige. Det kan være tilfældet, hvis dit befordringsfradrag som følge af jobskifte ændrer sig, eller hvis du har omlagt lån eller er blevet skilt, således at dit rentefradrag har ændret sig.

Hvis dine årlige udgifter til faglige kontingenter ligger over 3.000 kr., og/eller hvis du er pendler og bor i en af de kommuner, som med virkning fra i år giver forhøjet befordringsfradrag, vil dine forskudsansatte fradrag herfor skulle korrigeres, hvis din forskudsopgørelse er baseret på din årsopgørelse for 2014.

Håndværkerfradrag
Der kan indtil videre ikke forskudsregistreres håndværkerfradrag for 2016, da reglerne for dette år endnu ikke er fastsat.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.