Fradrag for bidrag til Operation Dagsværk 2015

Operation Dagsværk gennemfører den 4. november 2015 Dagsværksdagen, en landsdækkende indsamling til fordel for unge gymnasieelevers rettigheder og stemme i Somaliland, i den nordlige del af Somalia.

Projektet vil starte en studenterbevægelse og opbygge elevråd på gymnasier i Somaliland.

Hvis du som virksomhedsejer får udført arbejde af en “dagsværker” har Skatterådet i SKM2015.614.SR truffet afgørelse om, at du i lighed med tidligere år, er fritaget for din normale pligt til at indeholde a-skat og am-bidrag, af den løn, du udbetaler til personer, der udfører arbejde i din virksomhed.

Du skal ikke indeholde a-skat og am-bidrag da beløbet du betaler for den enkelte elevs arbejde, da beløbet anses at gå direkte til Operation Dagsværk, der er en alment velgørende organisation.

Du har fradrag i dit regnskab for de betalte bidrag, da udgiften anses som en driftsomkostning i din virksomhed.

Eleverne bliver følgelig ikke skattepligtige af den løn, de tjener til Operation Dagsværk da hele beløbet går ubeskåret til Operation Dagsværk.

Du kan læse hele afgørelsen fra Skatterådet her>>

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet.

Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.