SKAT har rettet fejl i dine gamle årsopgørelser

For årene 2004 til 2012 kan beskæftigelsesfradraget være beregnet for lavt. SKAT laver en ny beregning af fradraget og udbetaler automatisk pengene. Du behøver således ikke at gøre noget.

Til alle med NemKonto er udbetalingen sket den 18. august. Du kan se specifikationen i TastSelv under årsopgørelse 2012.

De fleste skal have under 50 kr. tilbage i de år, hvor de er omfattet af fejlen.

Fejlen rammer personer, der ikke har fået fuldt beskæftigelsesfradrag, og hvor arbejdsgiveren som led i en arbejdsgiveradministreret pensionsordning, har indbetalt til en gruppelivsordning/sundhedsforsikring.

Ved en fejl fra SKATs side er indbetalingen til gruppelivsordningen ikke regnet med i beregningsgrundlaget for beskæftigelsesfradraget.

Det, skal du skal have tjent mindre end (Løn inkl. AM-bidrag og tillagt arbejdsgiveradministrerede gruppelivsbidrag m.v.) for at være berørt af fejlen er:

2004: 280.000 kr.
2005: 288.000 kr.
2006: 292.000 kr.
2007: 300.000 kr.
2008: 307.500 kr.
2009: 320.000 kr.
2010: 320.000 kr.
2011: 320.000 kr.
2012: 320.455 kr.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.