Nu kan du selv rette virksomhedens momsangivelse i TastSelv

SKAT har nu åbnet for digital rettelse af momsangivelser i TastSelv Erhverv.

Du skal hermed ikke længere bruge blanket til efterangivelse til rettelser (blanket 31.009). Løsningen giver dig mulighed for at lave rettelser til en afregningsperiode i TastSelv Erhverv.

Hvad kan du rette
Løsningen er åben for rettelse af perioder, der kan rettes via en ordinær genoptagelse, dvs. perioder der er mindre end tre år, beregnet fra angivelsesfristen. Hvis du ønsker at rette i ældre afregningsperioder, skal du anmode om ekstraordinær genoptagelse via de links, der findes i TastSelv Erhverv.

Du skal anvende løsningen, hvis du opdager fejl i den ordinære angivelse til en afregningsperiode. Du får resultatet med det samme og kan i samme arbejdsgang rette et evt. betalingstræk til NETS LeverandørService og se hvilke beløb, der vil blive sendt til virksomhedens Skattekonto.

Hvordan retter du
Du kan vælge at indtaste nye værdier i enten ”Ændring” eller “Resultat”. Indtastes beløb i ”Ændring”, beregner systemet periodens nye resultat og omvendt, hvis et beløb indtastes i “Resultat”, beregnes ændringen. Når beløbene er indtastet, vælges “Godkend”, hvorefter du får en kvittering på skærmen.

Du finder løsningen i TastSelv Erhverv på skat.dk under “Moms”, hvor du vælger “Moms” i venstremenuen og derefter “Tidligere indberettet”.

Hvis du tidligere har rettet via blanket
Husk at rettelser, du tidligere har foretaget via blanket eller brev til SKAT, ikke er synlige på kvitteringer i TastSelv Erhverv. Tallene i kolonnen “Tidligere indberettet” er derfor opgjort uden indregning af rettelser, du tidligere har foretaget via de tidligere manuelle processer. Der er alene tale om en begrænsning i visningen i TastSelv Erhverv.

SKAT har registreret de rettelser, du tidligere har foretaget via blanket, og du skal derfor ikke taste dem igen. Men det er vigtigt, at hvis du tidligere har rettet en momsangivelse via blanketten eller e-blanketten, og du nu har yderligere rettelser til samme momsangivelse, alene benytter muligheden for at indtaste den nye difference i kolonnen ”Ændring”.

Kolonnen “Resultat” bliver ligeledes opgjort uden indregning af rettelser, du tidligere har foretaget på blanketter.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.