Betalt restskatten for 2014 med det samme

Har du måtte konstatere en restskat til betaling på årsopgørelsen for 2014 kan der være en klar rentefordel at hente ved at betale med det samme.

Det lave renteniveau for bankindeståender betyder, at det er en fordel at betale restskatten med det samme, hvis der er penge til det. Dette gælder uanset, at det ikke koster det store at vente.

For de, der skal betale restskat, er det relevant at overveje, hvordan og hvornår denne skal betales.

Overordnet skal du være opmærksom på at følgende gælder:

Frem til og med den 1. juli 2015 kan restskat uanset størrelsen betales med tillæg af en såkaldt dag-til-dag rente på 2,9 procent. Renten, der ikke er fra-dragsberettiget, beregnes fra den 1. januar 2015 og stiger jo længere man venter. Se eksemplet nedenfor.

Restskat, der ikke er betalt senest den 1. juli 2015, forhøjes med et fast tillæg på 4,9 procent. Af det samlede beløb (restskat + rentetillæg) indregnes op til 19.616 kr. i skatten for 2016. En eventuel restskat ud over denne beløbsgrænse skal betales i tre rater i august, september og oktober måned 2015.

Forskellen i rentetillægget ved at betale før eller senere kan illustreres således:

Restskat på 1.200 kr. udløser renter pr. d.d. med 7 kr. Venter du til efter 1/7-15 bliver renten 59 kr.
Restskat på 6.000 kr. udløser renter pr. d.d. med 37 kr. Venter du til efter 1/7-15 bliver renten 294 kr.
Restskat på 11.000 kr. udløser renter pr. d.d. med 67 kr. Venter du til efter 1/7-15 bliver renten 539 kr.

Nominelt er rentetillæggene næppe uoverkommeligt, og derfor er det måske ikke alle, som tager det så nøje, om restskatten betales på det ene eller andet tidspunkt.

Hvis pengene til betalingen allerede er til rådighed og står på en lønkonto eller lignende, er det dog under alle omstændigheder en fordel at betale hurtigst muligt, da det formentlig er de færreste, som får renter af sådanne indeståender.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >> h2.

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.