Selskabsskat - 1. rate for 2015

SKAT har nu udsendt opkrævninger på den første rate af acontoskatten for 2015 for selskaber.

Nu er det derfor tid til at undersøge, om der skal søges om nedsættelse, eller om der skal indbetales ekstra.

Selskabsskatten for indkomståret 2015 beregnes som 23,5 % af den skattepligtige indkomst.

I acontoskat skal selskaber dog efter de gældende regler alene betale et beløb svarende til halvdelen af gennemsnittet af selskabets faktiske skat for indkomstårene 2011, 2012 og 2013.

Beløbet opkræves i 2 rater, hvoraf den første skal betales senest fredag den 20. marts 2015.

Den måde som acontoskatten beregnes på, betyder, at der for mange selskaber er risiko for, at der opstår restskat. SKAT gør i opkrævningsbrevet meget tydeligt opmærksom på muligheden for at supplere acontoskatten med en frivillig indbetaling for at undgå restskattetillægget, der i år er på 4,5 %.

Der er dog intet til hinder for, at indbetaling af frivillig skat kan vente til november 2015, hvor 2. rate af acontoskatten skal betales.

Bør der indbetales, og hvornår?
For selskaber, der betaler skatten ved træk på kassekreditten, vil frivillig indbetaling allerede nu kun være en fordel, hvis selskabets lånerente før skat er mindre end 1,2 % p.a..

En udskydelse af en frivillig indbetaling giver i øvrigt den fordel, at det til november formentlig er nemmere at skønne over størrelsen af den skattepligtige indkomst for 2015.

De selskaber, der vælger at indbetale frivillig skat allerede nu, skal være opmærksomme på, at man skal indberette betalingen via TastSelv, før de betaler. Sker dette ikke, returnerer SKAT pengene, hvilket jo ikke er formålet med indbetalingen.

Nedsættelse af acontoraterne
Der er selskaber, hvor den beregnede acontoskat er sat for højt i forhold til den faktisk forventede skattepligtige indkomst i 2015.

Disse selskaber kan naturligvis anmode om nedsættelse af acontoskatten. Dette gøres via TastSelv Erhverv, og skal blot ske inden betalingsfristen den 20. marts 2015.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet.

Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.