Selvstændige kan melde fra hos SKAT

Er du selvstændig, og ønsker du ikke en årsopgørelse med et fortrykt resultat af din virksomhed, så kan du nu blive fri herfor. Du skal blot skrive til SKAT i perioden 3/2-15 til 25/5-15.

Framelding gælder kun for indkomståret 2014.

Det er typisk personer, der ejer K/S-anparter, forældrelejligheder og andre mindre udlejningsejendomme.

De, der kan framelde sig ordningen, og dermed undgå en årsopgørelse, hvor virksomhedsresultatet blot videreføres fra året før eller fra forskudsopgørelsen er:

-ikke momsregistrerede / registreret for lønsum
-Resultat af virksomhed udgør mindre end 25% af personlig indkomst
-Intet opsparet overskud i virksomhedsskatteordningen
-Fuldt skattepligtige til Danmark.