Dit skattekort og forskudsopgørelse for 2015

På fredag den 7. november 2015 kan du for første gang kan se din forskudsopgørelse og skattekort for 2015.

Du kan måske se frem til lidt større fradrag og/eller lidt lavere trækprocent.

Større fradrag – lavere trækprocent
Som tidligere nævnt her på sitet giver pristalsreguleringen af beløbsgrænserne i skattelovgivningen for 2015 ikke skattelettelser i større omfang. Det skyldes at både bundskatten og det skrå skatteloft samtidig hæves.

Når der samlet set måske alligevel er udsigt til marginale skattelettelser i 2015, så skyldes det primært, at kommuneskatten sænkes i hele 31 kommuner i 2015.

Hertil kommer, at topskattegrænsen ekstraordinært hæves med 3.500 kr. som følge af skattereformen i 2012. Grænsen for topskat hæves i alt med 10.100 kr.

Kontroller forskudsopgørelsen
Du bør som altid kontrollere, om der er behov for at ændre forskudsopgørelsen, der jo er dit budget for 2015.

SKAT er dog denne gang i besiddelse af rimelig opdaterede oplysninger, når forskudsopgørelsen udskrives som følge af ændrede indberetningsregler, så forvent, at tallene er mere ajour end tidligere år. Men kontroller opgørelsen alligevel.

Højere befordringsfradrag og fradrag for faglige kontingenter
Regeringens forslag, dels om at udvide kredsen af yderkommuner, hvor pendlere kan få et forhøjet befordringsfradrag, og dels om at øge loftet for fradrag for faglige kontingenter fra 3.000 kr. til 6.000 kr., er endnu ikke vedtaget. Konsekvenserne heraf vil derfor først kunne ses ved en senere ændring af forskudsopgørelsen for 2015.

Det forlyder dog fra SKAT, at personer, der bliver berørt af det forhøjede befordringsfradrag, kan ændre deres forskudsskema straks loven er vedtaget, hvilket formentlig sker inden jul.

Ændringer som følge af ekstra fradrag for faglige kontingenter, forventes derimod først at kunne foretages fra omkring 1. februar 2015.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet.

Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.