Skattefri firmajulegaver - beløbsgrænsen er højere i 2014

Beløbsgrænsen for den skattefrie firmajulegave er i 2014 hævet til 800 kr. inklusive moms.

Har du ikke i årets løb modtaget andre gaver eller personalegoder, kan der du modtage skattefri gaver helt op til 1.100 kr.

Modtag for op til 1.100 kr. skattefrit
Beløbsgrænsen er hævet med 100 kr. i forhold til 2013 og udgør nu 800 kr. inklusive moms. Det svarer til 640 kr. før moms.

Også den øvre grænse for skattefrie personalegoder er hævet med 100 kr. og udgør nu 1.100 kr. inklusive moms.

Hvis du ikke i årets løb har modtaget nogen form for skattepligtige personalegoder eller gaver fra din arbejdsgiver, kan du derfor rent faktisk modtage en julegave på op til 1.100 kr., uden at det udløser skat.

Gavekort m.v.
Praksis i forhold til at modtage gavekort er ikke ændret.

Det er således stadig ikke muligt at give gavekort til den lokale handelsstandsforening eller til bestemte forretninger som julegave, uden at det udløser skat. Det gælder også, selvom gavekortet ikke kan veksles til kontanter.

Tingsgaver og gavebeviser
Derimod er der intet problem i at give en tingsgave. Værdien skal blot ligge inden for beløbsgrænsen. Dette gælder også selv om den kan byttes til en anden vare i den butik, hvori den er købt.

Gavebeviser, der giver adgang til at vælge en eller flere gaver fra en liste, hvis indhold er bestemt af din arbejdsgiver, kan derimod godt gives som en skattefri julegave.

Det gælder også gavebeviser til bestemte restauranter eller kroophold, hvis de ikke kan byttes til andre ydelser eller veksles til kontanter.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet.

Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.