Husk indberetning af skattemæssige underskud til SKAT

SKAT har nu åbnet den nye funktion i TastSelv til indberetning af selskabers gamle skattemæssige underskud samt oplysninger om skattefrie omstruktureringer.

Du kan finde indberetningsfunktionen ved at logge ind på selskabets TastSelv, og vælge punktet “Skat” i topmenuen. Vælg herefter “Selskabsskat” og “Underskudsregister”.

HUSK at når du har godkendt indberetningen af de gamle underskud kan du IKKE ændre din indberetning igen. En ændring kræver en henvendelse til SKAT.

Baggrund
Som vi tidligere har omtalt har Folketinget vedtaget regler, der forpligter selskaber til at indberette deres uudnyttede skattemæssige underskud fra indkomstårene 2002 – 2013 til et særligt underskudsregister.

Hvis man ikke indberetter fortabes retten til at fremføre og udnytte underskuddene.

SKAT har nu åbnet for den funktion i TastSelv, hvor indberetningen skal foretages. Den nye digitale løsning rummer også mulighed for indberetning af ændringer i sambeskatningsforhold, omlægning af indkomstår samt registrering af skattefrie omstruktureringer.

De skattefrie omstruktureringer, der er vedtaget den 1. oktober 2014 eller senere, har skatteministeriet i øvrigt udsendt en bekendtgørelse om digital indberetning af oplysninger efter fusionsskatteloven. Det gælder blandt andet oplysninger om arten af omstruktureringen, om virkningsdatoen og om indskydende henholdsvis modtagende selskaber.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet.

Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.