Flere tusinde aktieejere får skat tilbage - siger SKAT

SKAT har nu meddelt, at man nu gør klar til at sende penge tilbage til de mange aktieejere, der har betalt for meget i skat som følge af fejl i det system, som SKAT anvender til at beregne gevinster og tab på børsnoterede aktier og investeringsbeviser.

Baggrund
For omkring 5 år siden tog SKAT et nyt system i brug til håndtering af værdipapirer. Systemet er i stand til at opgøre de skattepligtige gevinster og tab ved salg af børsnoterede aktier og investeringsbeviser.

Dette skulle betyde, at den enkelte aktieejer ikke behøves at rette årsopgørelsen. Beregningerne fortages ud fra indberetningerne til SKAT fra pengeinstitutterne om køb og salg af værdipapirer i danske depoter.

SKAT oplyser, at ca. 1,2 mio. skatteydere er omfattet af værdipapirsystemet. Systemet blev indført med virkning fra indkomståret 2010 og gælder for fysiske personer. Værdipapirer, der ejes af selskaber,
fonde og foreninger er derfor ikke omfattet.

Fejl og genopretningsplan
Tilbage i april 2014 udsendte SKAT en meddelelse om, at man havde konstateret både fejl og mangler ved systemet. Fejlene betød, at de fortrykte tal på årsopgørelserne i mange tilfælde havde været helt
forkerte eller mangelfulde. SKAT oplyste samtidig om, at man af egen drift ville ændre skatteansættelserne for de personer, der er berørt.

SKAT er nu nået så langt med genopretningsarbejdet, atman er klar til at sende penge retur til aktieejerne. Det fremgår af et netop udsendt styresignal fra SKAT. Du kan læse styresignalet her

SKAT ændre af egen drift ændrer ca. 50.000 skatteansættelser for indkomstårene 2010 – 2013. Desuden sender SKAT informationsbreve til ca. 75.000 personer, der MÅSKE har baseret deres selvangivelse på forkerte eller mangelfulde beregninger fra systemet. Dette sker i de tilfælde, hvor SKAT ikke selv er i stand til at afgøre dette ud fra de foreliggende oplysninger.

SKAT foretager kun ændring af skatteansættelserne i de tilfælde, hvor ændringen er til fordel for den berørte person. Ændringer, der medfører en yderligere skat, og dermed er til ugunst for personen, vil ikke blive foretaget, men bliver håndteret i det almindelige kontrolarbejde.

Formentlig vil kun ganske få oplevet får indkomsten forhøjet. Dette skyldes forældelse og fordi der for mange personer formentlig er tale om beskedne beløb.

Tidshorisont
For de personer, der skal have penge tilbage, oplyser SKAT at tilbagebetalingen sker i løbet af 2015. I januar reguleres ansættelserne for 2010. I april reguleres ansættelserne for 2011. I juni reguleres ansættelserne for 2012, mens ansættelserne for 2013 først reguleres i juli/august 2015.

De personer, der får reguleret deres ansættelser for alle årene, får den for meget betalte skat inkl. sædvanligt rentetillæg tilbagebetalt i i alt 4 portioner.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet.

Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.