Fristen for tilbagesøgning af moms betalt i andre EU-lande nærmer sig

Fristen for at søge om momsrefusion for køb foretaget i andre EU-lande i 2013 er 30. september 2014.

SKAT opfordrer til at søge i god tid. Hvis man venter til uge 39-40 er der øget risiko for at ansøgningen ikke kommer frem til refusionslandet rettidigt.

Der er altid pres på systemet, SKATs telefoner og SKATs IT-leverandør op til fristen.

Hold øje med e-mailkvitteringen
Når en ansøgning er færdigudfyldt får du en kvittering på skærmen fra systemet.

Hvis ansøgningen overholder formkravene vil SKAT sende ansøgningen videre til refusionslandet.

Når dette sker, vil du modtage en e-mailkvittering. Har du ikke modtaget e-mailkvitteringen inden for 24 timer, skal du man kontakte SKAT.

Før du går i gang
Systemet guider dig i høj grad igennem ansøgningsprocessen trin for trin.

Men hvis du ikke har prøvet det før eller det er lang tid siden sidst, er det en god idé at forberede sig ved at læse de informationer og vejledninger der er på SKATs hjemmeside.

Betingelser for at få moms tilbage
Der er nogle generelle betingelser for, at din virksomhed kan få moms tilbage, som du har betalt i andre EU-lande:

1. Din virksomhed må ikke være momsregistreret i det EU-land, hvor du har købt varerne eller ydelserne.
2. Indkøbene skal vedrøre din virksomheds momspligtige aktiviteter.

Ansøgningen skal omfatte en periode på mindst tre måneder og højst et kalenderår.

Ansøgningsfristen er den 30. september i året efter, du har købt varen eller ydelsen.

Du kan kun få tilbagebetalt moms af beløb, der er over minimumsgrænsen, som typisk er 400 euro eller 50 euro. Du kan se grænserne på denne liste:

EU-medlemslandenes egne præferencer

Køb, hvor du kan få moms tilbage
Det er ikke alle dine køb af varer og ydelser, som du kan få momsen tilbage for. Det er det pågældende EU-lands regler, som bestemmer, om du kan få momsen af dine køb tilbage.

Her ser du en række eksempler på køb, du typisk kan få tilbagebetalt momsen af (afhængigt af EU-landets regler):

• Persontransport
• Brændstof
• Hotelophold
• Restaurantbesøg
• Adgang til messer.

Hvis leverandøren har opkrævet moms ved en fejl (fx hvis du har købt reklameydelser i udlandet og ikke skal betale udenlandsk moms, men i stedet skal betale dansk moms), skal du kontakte leverandøren og bede ham betale momsen tilbage til dig.

Har din virksomhed delvis momsfradragsret, skal du i din ansøgning oplyse den fradragsprocent, som senest er beregnet (sidste års fradragsprocent). Hvis fradragsprocenten for eksempel er 80 procent, skal du skrive “80” i feltet “Pro rata-sats”.

Bliver fradragsprocenten ændret, skal du indsende en korrektion til pro rata-satsen. Feltet skal også bruges, hvis købet kun giver dig ret til begrænset fradrag (efter det andet EU-lands regler). Som dansk virksomhed skal du bruge de danske regler for beregning af fradragsprocenten.

Dokumentation for købet
Når du søger om at få momsen tilbage, skal du vedhæfte fakturaer for de køb, ansøgningen drejer sig om, hvis EU-landet kræver det. Det fremgår af momsrefusionssystemet i TastSelv Erhverv, hvis du skal vedhæfte fakturaer.

Du skal altid have dokumentation for købet.

Vær opmærksom på, at ikke alle lande godtager forenklede fakturaer.

Sådan søger du om at få momsen tilbage
For at søge om at få moms tilbage fra andre EU-lande, skal du udfylde en ansøgning i TastSelv Erhverv. Du skal først tilmelde dig momsrefusionssystemet i TastSelv Erhverv:

Inden du går i gang bør du læse her Kom godt i gang med momsrefusion via TastSelv Erhverv

Når du er meldt til og logget på TastSelv Erhverv, kan du søge om at få momsen tilbage under Momsrefusion.

SKAT sender ansøgningen videre til myndighederne i EU-landet, som behandler ansøgningen. SKAT kontrollerer kun, at du har udfyldt de relevante felter i ansøgningen, og at din virksomhed er momsregistreret.

Hvis du ikke selv vil bøvle med at søge momsen tilbage kan du bemyndige et momsbureau eller en momsagent til at hjælpe dig med ansøgningen. Det gør du i Tast Selv Erhverv under Rettigheder til selvbetjening og Autoriser revisor m.fl.

Momsbureauet eller momsagenten skal have et cvr- eller SE-nr. Udenlandske momsbureauer, der skal hjælpe med ansøgningen og ikke er registrerede i Danmark, skal henvende sig til Erhvervsstyrelsen for at få et administrativt momsnummer.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet.

Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.