Ændringer i virksomhedsskatteordningen

Regeringen er blevet opmærksom på, at nogle erhvervsdrivende tilsyneladende bruger virksomhedsskattelovens gunstige vilkår til at opnå mulighed for at hæve penge i virksomheden til lav skat Dette er ikke, efter regeringens opfattelse, hensigten med loven, og man ønsker derfor at stramme
reglerne.

Lovforslaget ændrer virksomhedsskatteordningens regler, så det sikres, at selvstændigt erhvervsdrivende ikke kan udnytte virksomhedsskatteordningen utilsigtet.

Med lovforslaget sikres det, at selvstændige ikke kan anvende lavt beskattede midler til at finansiere privatforbrug og afdrage på privat gæld, uden at midlerne beskattes som personlig indkomst.

Der ændres ikke på virksomhedsskatteordningens grundlæggende struktur og indhold.

Lovforslaget indeholder følgende elementer:

Ingen opsparing
Selvstændige kan fremover kun spare op i virksomhedsordningen, hvis indskudskontoen er nul eller positiv.

Ingen sikkerhedsstillelse for privat gæld
Hvis aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, fremover stilles til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen,anses et tilsvarende beløb for hævet af den selvstændige.

Rentekorrektion forhøjes
Rentekorrektionen forhøjes effektivt med 3 pct.-point med henblik på at eliminere den skattemæssige besparelse, som selvstændige kan opnå ved at placere private renteudgifter i virksomhedsordningen.

Ingen opsparing hvis sikkerhedsstillelse over 100.000 kr.
For selvstændige, der ved lovforslagets fremsættelse anvender virksomhedsordningen, og som allerede har stillet virksomhedens aktiver til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i ordningen, eller har en negativ indskudskonto, suspenderes muligheden for at spare op i ordningen. Det gælder dog kun, hvis summen af den nominelle værdi af den negative indskudskonto og en evt. sikkerhedsstillelse overstiger 100.000 kr.

For hurtigst muligt at give selvstændige klarhed omkring de nye regler, og da dele af lovforslaget skal have virkning allerede fra og med lovforslagets fremsættelse den 11. juni 2014. Forslaget forventes
efter tidsplanen vedtaget 9. september 2014.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet.

Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.