Lempelse af udbyttebeskatningen for danske selskaber

Det skal være lettere for selskaber at tiltrække risikovillig kapital.

Derfor vil aftaleparterne bag aftalen om Vækstpakke 2014 lempe selskabers beskatning af udbytte fra unoterede porteføljeaktier. Hensigten med forslaget er at tilskynde til, at flere selskaber
investerer i unoterede virksomheder.

Regeringen vil fra 2015 gennemføre en målrettet lempelse af udbyttebeskatningen for danske selskabsaktionærer. Lempelsen vil omfatte udbytte fra alle unoterede porteføljeaktier, som i dag kan afstås skattefrit. Lempelsen indebærer, at 70 pct. af udbytterne medregnes i danske selskabers skattepligtige indkomst (i modsætning til i dag, hvor 100 pct. medregnes).

Det medfører en reel udbyttebeskatning på godt 15 pct. fra 2016. Dermed reduceres den reelle beskatning fra 24,5 pct. i 2014 til godt 16 pct. i 2015 og godt 15 pct. i 2016.

Lempelsen vil desuden sikre en ligestilling af danske og udenlandske investorer.

Aftaleparterne lægger op til, at lempelsen træder i kraft fra 2015.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet.

Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.