100% momsfradrag i 2015 for virksomheders hotelovernatninger

Med Vækstplan DK blev momsfradraget for virksomheders hotelovernatninger i Danmark forhøjet fra 50 til 75 pct. med virkning fra 1. januar 2014.

Aftaleparterne bag aftale om Vækstpakke 2014 er enige om at forbedre vilkårene for turismeerhvervet yderligere ved at forhøje momsfradraget for hotelovernatninger, så danske og udenlandske virksomheder får fuld fradragsret for deres momsudgifter til hotelovernatninger i Danmark.

Ændringen kommer til at gælde fra og med 1. januar 2015.

Det danske turismeerhverv er i konkurrence med tilsvarende erhverv i andre EU-lande, hvor flere har fuld fradragsret på hotelovernatninger. Ved at indføre fuld fradragsret for danske og udenlandske virksomheders momsudgifter til hotelovernatninger i Danmark forbedres erhvervets muligheder for at tiltrække danske og udenlandske erhvervskunder.

Husk stadig, at det forsat kun vil være selve overnatningsudgiften, der berettiger til 100% momsfradrag.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet.

Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.